Ślad streszczenie

     Na początku utworu dwie osoby oglądają zdjęcie. Jedna z nich stwierdza, że było to faktycznie ich ostanie getto i nie wie jak oni tam mogli wytrzymać, jednak wówczas nikt się temu nie dziwił. Kobieta ta uzmysłowiła sobie, że osoba, która robiła fotografię musiała stać w pobliżu parterowego domu, w jakim urzędował Judenrat. Jednak powiedziała, że woli sobie nie przypominać o odsunęła zdjęcie. Jej rozmówca zapytał, czy to prawda, że w ostatnim okresie getto zwężono do jednej uliczki. Kobieta potwierdziła to – powiedziała, że była to ulica Mięsna.  W związku z tym, że w tych budach były jatki, ostatnie getto zwane było „gettem na jatkach”. Było tam osiemdziesiąt ludzi lub mniej. Kobieta zauważa, że na zdjęciu, na śniegu widać ślady i mówi, że to dziwne. Zastanawia się, kto wykonał to zdjęcie i kiedy. Myśli sama do siebie, że chyba po południu, gdy „ich strzelali sypał śnieg”. Po ludziach zostały jedynie ślady ich kroków. Znowu się dziwi. Ludzie w pierw byli prowadzeni do gestapo, dopiero później na pole. Stali tak na placu, do momentu, gdy przywieziono dzieci. Tu znowu urywa i mówi, że nie chce sobie przypominać. Jej rozmówca pyta o dzieci i ślady. Ślady były po dzieciach – tylko ona przeżyła. Postanowiła opowiedzieć o dzieciach, jakie chowane były na stryju Judenratu, a było to surowo karane śmiercią, gdyż żadne dziecko w tym czasie nie miało prawa do życia. Dzieci tych było ośmioro – najstarsze siedmioletnie. Kobieta dalej opowiadała. Słychać było turkot wjeżdżającej na plac furmanki, która wiozła dzieci wyglądające jak małe myszki. Wiozący je „eses” powiedział do nich łagodnym tonem, by podeszły do swoich rodziców. Jednak te siedziały bez ruchu. Wówczas mężczyzna powiedział do pierwszego dziecka, by wskazało swoich rodziców, ono milczało. Powtarzał to krzycząc z każdym z dzieci.

     Kobieta powiedziała, że chciałaby, aby pozostał po dzieciach jakiś ślad i jednocześnie poprosiła o przerwę w rozmowie i potem opowie jak rozstrzelano tych ludzi.