Scharakteryzuj kierunki artystyczne w sztuce międzywojennej i podaj ich głównych przedstawicieli.

Scharakteryzuj kierunki artystyczne w sztuce międzywojennej i podaj ich głównych przedstawicieli.

Kubizm – kierunek w  malarstwie. w którym obraz traktuje się jako kompozycję brył, a wszystkie jego kształty jako formy geometryczne. Przedstawicielami kubizmu byli : pablo Picasso, Georges Braque).

W literaturze był reprezentowany przez Guillaume'a Apollinairea'a, w Polsce reprezentantem kubizmu był Adam Ważyk.

Najważniejsze cechy kubizmu :

– odrzucenie logicznych zasad tworzenia wypowiedzi,

– zrezygnowanie ze związków przyczynowo – skutkowych

– łączenie i zestawianie ze sobą luźnych, niepowiązanych ze sobą elementów.

Eksrpesjonizm – to kierunek, który w literaturze i sztuce wiązał się wyrażaniem przez artystów treści wewnętrznych – ekspresji, to znaczy siły wyrazu gwałtownych uczuć. Przykładem dzieła sztuki jest obraz E. Muncha Krzyk ). W literaturze najpełniej widać cechy ekspresjonizmu w dramacie. Polscy ekspresjoniści skupiali się wokół poznańskiego czasopisma ,, Zdrój '', który był wydawany przez Jerzego Hulewicza.

Dadaizm – nazwa kieurnku pochodzi (od franc. dada czyli dziecinna zabawka). Przedstawiciele dadaizmu głosili bezsens otaczających ich rzeczywistości, wyróżniał ih absolutna negacja oraz bunt.  Zwolennicy dadaizmu tworzyli utwory będące zlepkiem, potokiem słów, bez żadncyh logicznych połączeń składniowych. Najważnieszymi przedstawicielami dadaizmu byli : Tristan Tzara, Louis Aragon, Andre Breton.

Nadrealizm – inaczej zwany surrealizm. Kierunek, w którym zwolennicy kierunku – artyści byli przekonani, że twórca posługując się elementami natury, nie powinien jej naśladować. Sądzili, że zapisywanie lużnych skojarzńe będzie sprzyjało przedstawieniu głębszych pokładów psychiki.

Autorem pierwszego manifestu nadrealistów był Andre Breton, który oglosił w 1924 roku swój manifest. Do innych przedstawicieli gatunku należeli : Louis Aragon, Paul Eluard, Antonin Artaud.

Futuryzm – (nazwa pochodziła od łacińskiego słowa futur- przyszły ) – W sztuce odrzucali całkowiicie przeszłość. W poezji wprowadzono język techniki. Pierwszy manifest futurystyczny ogłosił Filippo Tomasso Marinetti w 1909 roku.