Odpowiedzi matura polski sierpień 2012 cz.I rozumienie tekstu

CZĘŚĆ I

Odpowiedzi maturzysty mogą przybierać różną formę językową, ale ich sens musi być  zgodny z

tekstem. Oceniając pracę maturzysty, należy stosować wskazaną punktację.

 Obszar standardów  Opis wymagań
 Korzystanie z informacji

Rozumienie czytanego tekstu: Komórka jako składnik ciała (Opracowano na podstawie: Jan Hartman, Komórka jako składnik ciała

www.iphils.uj.edu.pl/~j.hartman/do.php?c=publicystyka&p=komorka_jako_skladnik_ciala)

Zadanie 1. (0–2)

Korzystanie z informacji Przetworzenie informacji, wyodrębnianie cech opisywanych zjawisk

Przykładowa odpowiedź:

a) elektroniczne serce ,np.: komórka jako umiejscowienie marzeń człowieka; elektroniczny

odpowiednik serca: uczuć i potrzeb duchowych,

b) świat zamknięty w pudełku, np.: komórka jako mikroświat, skumulowany dostęp do

informacji o świecie, zasób wiedzy o świecie.

 2p.–za poprawne  wyjaśnienie dwóch określeń

1p.–za poprawne wyjaśnienie jednego określenia

 Zadanie 2.(0–1)

Korzystanie z  informacji Rozpoznanie środków stylistycznych

Poprawna odpowiedź:

B .paradoksem

1 p.– za wskazanie poprawnej odpowiedzi

 Zadanie 3.(0–2)

Korzystanie z informacji Przetworzenie informacji, wyodrębnienie cechopisywanych zjawisk

Przykładowa odpowiedź:

potrzeby: emocjonalne (serca), praktyczne, bytowe (ekonomiczne)

Są to potrzeby przeciwstawne, opozycyjne(jedne są racjonalne –drugie nieracjonalne).

1p.– za wyliczenie

1p. – za określenie relacji

 Zadanie 4.(0–1)

Korzystanie z informacji Rozpoznanie  rodzajów zdań

Poprawna odpowiedź:

C. zdaniem złożonym współrzędnie

1p.– za wskazanie  poprawnej odpowiedzi

Zadanie 5.(0–1)

Korzystanie z informacji Odróżnienie słownictwa specjalistycznego od metaforycznego

Poprawna odpowiedź:

Słownictwo  specjalistyczne – zachowania obsesyjne, natręctwa.

Słownictwo metaforyczne – (wrażliwe) elektroniczne serce, elektroniczne ja, świat zamknięty w pudełku.

1p.–za  poprawne sklasyfikowanie słownictwa

Zadanie 6. (0–1)

Korzystanie z informacji Przetworzenie informacji, wyodrębnienie cech opisywanych  zjawisk

Przykładowa odpowiedź:

Ludzie często biorą do ręki telefon komórkowy i robią to bez potrzeby, nawet nieświadomie,

stale, ciągle, nerwowo, uporczywie, bezwiednie.

1p.–za poprawne wyjaśnienie  sposobu dotykania

Zadanie 7.(0–1)

Korzystanie z informacji Przetworzenie informacji, wyodrębnienie cech opisywanych  zjawisk

Przykładowa odpowiedź:

Terapeutycznie korzystny wpływ telefonu komórkowego, np.:

− wiąże się z nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktów międzyludzkich,  zaspokajaniem potrzeb emocjonalnych,

− komórka pozwala wyrażać uczucia i namiętności

.1p. – za poprawne  wyjaśnienie terapeutycznego wpływu telefonu komórkowego

 Zadanie 8.(0–2)

Korzystanie z informacji Przetworzenie informacji, wyodrębnienie cech opisywanych  zjawisk

Przykładowa odpowiedź:

Droga rozwoju telefonu Przykład przemian technologii
Telefon stanie się częścią nas samych np.: wszczepienie do ciała człowieka częścitelefonu (np. chip) lub: telefon stanie siępara organem dzięki zmianie materiału (utratasztywności i elastyczność)
Telefon będzie coraz bardziej interaktywnymurządzeniem np. zdolność do jednoczesnego odbieraniainformacji i reagowania na nią lub: oddziaływanie na wszystkie zmysły

2 p. –za  podanie  przykładów dwóch dróg rozwoju

1p. –za podanie jednego przykładu

 Zadanie 9.(0–1)

Korzystanie z informacji Przetworzenie informacji, wyodrębnienie cech opisywanych zjawisk

Poprawna odpowiedź:

Wielofunkcyjność.

1p. –za  poprawne wskazanie cechy lub  uznajemy : skupia w sobie wiele urządzeń

 Zadanie 10.(0–1)

Korzystanie z informacji Odczytanie sensu autorskiej argumentacji dotyczącej  przedstawianych zjawisk

Przykładowa odpowiedź:

Telefon komórkowy frustruje, gdy:

–nie spełnia marzeń i oczekiwań,

–nie zapewnia możliwości dyskretnego korzystania,

–jest tylko narzędziem komunikacji, a nie generatorem kontaktów,

–nie chroni przed niechcianymi reklamami, nie selekcjonuje połączeń,

–wymagamy od niego więcej, niż może nam zapewnić.

 1p. –za podanie przykładu

Zadanie 11.(0–2)

Korzystanie z informacji Przetworzenie informacji, wyodrębnienie cechopisywanych  zjawisk

Przykładowa odpowiedź:

− firmy będą wysyłać komunikaty do potencjalnych klientów,

–człowiek będzie decydował o tym, jakie informacje

chce odbierać,

–będzie można rozpoznawać znajomych w pobliżu,

–sygnał telefoniczny będzie identyfikował ludzi,

–sygnał telefoniczny będzie inicjował kontakty,

–aparat telefoniczny będzie ustalał lokalizację

.2p.–za poprawne określenie trzech przykładów

1p. –za poprawne określenie  dwóch przykładów

Zadanie 12.(0–1)

Korzystanie z informacji Przetworzenie informacji, wyodrębnienie cechopisywanych  zjawisk

Poprawna odpowiedź:

Psychologia.

1 p.–za poprawne wskazanie dziedziny nauki

Zadanie 13 (0–2)

Korzystanie z informacji Odróżnienie informacjiod opinii

Poprawna  odpowiedź:

1.opinia

2.opinia

3.informacja

4.opinia

 2p.–za cztery poprawne wskazania

1p.– za trzy poprawne wskazania

 Zadanie 14. (0–1)

Korzystanie z informacji Rozpoznanie środków językowych (homonimia)

Przykładowa odpowiedź:

wieloznaczność słowa; gra słów; homonimia.

1p.–za  jedno poprawne określenie

 Zadanie 15. (0–1)

Korzystanie z informacji Zrozumienie głównej myśl i tekstu oraz intencje autora

Poprawna odpowiedź:

C. żartobliwy

1p.–za  wskazanie poprawnej odpowiedzi

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.