Odpowiedzi matura polski sierpień 2012 cz.I rozumienie tekstu

  CZĘŚĆ I

  Odpowiedzi maturzysty mogą przybierać różną formę językową, ale ich sens musi być  zgodny z

  tekstem. Oceniając pracę maturzysty, należy stosować wskazaną punktację.

   Obszar standardów Opis wymagań
   Korzystanie z informacji

  Rozumienie czytanego tekstu: Komórka jako składnik ciała (Opracowano na podstawie: Jan Hartman, Komórka jako składnik ciała

  www.iphils.uj.edu.pl/~j.hartman/do.php?c=publicystyka&p=komorka_jako_skladnik_ciala)

  Zadanie 1. (0–2)

  Korzystanie z informacjiPrzetworzenie informacji, wyodrębnianie cech opisywanych zjawisk

  Przykładowa odpowiedź:

  a) elektroniczne serce ,np.: komórka jako umiejscowienie marzeń człowieka; elektroniczny

  odpowiednik serca: uczuć i potrzeb duchowych,

  b) świat zamknięty w pudełku, np.: komórka jako mikroświat, skumulowany dostęp do

  informacji o świecie, zasób wiedzy o świecie.

   2p.–za poprawne  wyjaśnienie dwóch określeń

  1p.–za poprawne wyjaśnienie jednego określenia

   Zadanie 2.(0–1)

  Korzystanie z  informacjiRozpoznanie środków stylistycznych

  Poprawna odpowiedź:

  B .paradoksem

  1 p.– za wskazanie poprawnej odpowiedzi

   Zadanie 3.(0–2)

  Korzystanie z informacjiPrzetworzenie informacji, wyodrębnienie cechopisywanych zjawisk

  Przykładowa odpowiedź:

  potrzeby: emocjonalne (serca), praktyczne, bytowe (ekonomiczne)

  Są to potrzeby przeciwstawne, opozycyjne(jedne są racjonalne –drugie nieracjonalne).

  1p.– za wyliczenie

  1p. – za określenie relacji

   Zadanie 4.(0–1)

  Korzystanie z informacjiRozpoznanie  rodzajów zdań

  Poprawna odpowiedź:

  C. zdaniem złożonym współrzędnie

  1p.– za wskazanie  poprawnej odpowiedzi

  Zadanie 5.(0–1)

  Korzystanie z informacjiOdróżnienie słownictwa specjalistycznego od metaforycznego

  Poprawna odpowiedź:

  Słownictwo  specjalistyczne – zachowania obsesyjne, natręctwa.

  Słownictwo metaforyczne – (wrażliwe) elektroniczne serce, elektroniczne ja, świat zamknięty w pudełku.

  1p.–za  poprawne sklasyfikowanie słownictwa

  Zadanie 6. (0–1)

  Korzystanie z informacjiPrzetworzenie informacji, wyodrębnienie cech opisywanych  zjawisk

  Przykładowa odpowiedź:

  Ludzie często biorą do ręki telefon komórkowy i robią to bez potrzeby, nawet nieświadomie,

  stale, ciągle, nerwowo, uporczywie, bezwiednie.

  1p.–za poprawne wyjaśnienie  sposobu dotykania

  Zadanie 7.(0–1)

  Korzystanie z informacjiPrzetworzenie informacji, wyodrębnienie cech opisywanych  zjawisk

  Przykładowa odpowiedź:

  Terapeutycznie korzystny wpływ telefonu komórkowego, np.:

  − wiąże się z nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktów międzyludzkich,  zaspokajaniem potrzeb emocjonalnych,

  − komórka pozwala wyrażać uczucia i namiętności

  .1p. – za poprawne  wyjaśnienie terapeutycznego wpływu telefonu komórkowego

   Zadanie 8.(0–2)

  Korzystanie z informacjiPrzetworzenie informacji, wyodrębnienie cech opisywanych  zjawisk

  Przykładowa odpowiedź:

  Droga rozwoju telefonuPrzykład przemian technologii
  Telefon stanie się częścią nas samychnp.: wszczepienie do ciała człowieka częścitelefonu (np. chip) lub: telefon stanie siępara organem dzięki zmianie materiału (utratasztywności i elastyczność)
  Telefon będzie coraz bardziej interaktywnymurządzeniemnp. zdolność do jednoczesnego odbieraniainformacji i reagowania na nią lub: oddziaływanie na wszystkie zmysły

  2 p. –za  podanie  przykładów dwóch dróg rozwoju

  1p. –za podanie jednego przykładu

   Zadanie 9.(0–1)

  Korzystanie z informacjiPrzetworzenie informacji, wyodrębnienie cech opisywanych zjawisk

  Poprawna odpowiedź:

  Wielofunkcyjność.

  1p. –za  poprawne wskazanie cechy lub  uznajemy : skupia w sobie wiele urządzeń

   Zadanie 10.(0–1)

  Korzystanie z informacjiOdczytanie sensu autorskiej argumentacji dotyczącej  przedstawianych zjawisk

  Przykładowa odpowiedź:

  Telefon komórkowy frustruje, gdy:

  –nie spełnia marzeń i oczekiwań,

  –nie zapewnia możliwości dyskretnego korzystania,

  –jest tylko narzędziem komunikacji, a nie generatorem kontaktów,

  –nie chroni przed niechcianymi reklamami, nie selekcjonuje połączeń,

  –wymagamy od niego więcej, niż może nam zapewnić.

   1p. –za podanie przykładu

  Zadanie 11.(0–2)

  Korzystanie z informacjiPrzetworzenie informacji, wyodrębnienie cechopisywanych  zjawisk

  Przykładowa odpowiedź:

  − firmy będą wysyłać komunikaty do potencjalnych klientów,

  –człowiek będzie decydował o tym, jakie informacje

  chce odbierać,

  –będzie można rozpoznawać znajomych w pobliżu,

  –sygnał telefoniczny będzie identyfikował ludzi,

  –sygnał telefoniczny będzie inicjował kontakty,

  –aparat telefoniczny będzie ustalał lokalizację

  .2p.–za poprawne określenie trzech przykładów

  1p. –za poprawne określenie  dwóch przykładów

  Zadanie 12.(0–1)

  Korzystanie z informacjiPrzetworzenie informacji, wyodrębnienie cechopisywanych  zjawisk

  Poprawna odpowiedź:

  Psychologia.

  1 p.–za poprawne wskazanie dziedziny nauki

  Zadanie 13 (0–2)

  Korzystanie z informacjiOdróżnienie informacjiod opinii

  Poprawna  odpowiedź:

  1.opinia

  2.opinia

  3.informacja

  4.opinia

   2p.–za cztery poprawne wskazania

  1p.– za trzy poprawne wskazania

   Zadanie 14. (0–1)

  Korzystanie z informacjiRozpoznanie środków językowych (homonimia)

  Przykładowa odpowiedź:

  wieloznaczność słowa; gra słów; homonimia.

  1p.–za  jedno poprawne określenie

   Zadanie 15. (0–1)

  Korzystanie z informacjiZrozumienie głównej myśl i tekstu oraz intencje autora

  Poprawna odpowiedź:

  C. żartobliwy

  1p.–za  wskazanie poprawnej odpowiedzi

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.