Przygotuj mowę – Pochwała mądrości

 Przygotuj mowę Pochwała mądrości

      Ze wszystkich stworzeń na świecie najszczęśliwsze są te, które obdarzone rozumem mogą korzystać z bogactwa darów, jakimi obdarzył człowieka Bóg. Dzięki zmysłom możemy przeżywać wiele uczuć od najbardziej wzniosłych, takich jak miłość, zachwyt uwielbienie, poprzez mniej intensywne, takie jak radość, zadowolenie, przyjemność. Różnorodność uosobień człowieka  rozumnego sprawia, że może on zmieniać się przez całe życie i odbierać świat na nowo. Na początku człowiek postrzega świat z perspektywy dziecka, później dojrzewającego młodzieńca lub panny, następnie osoby dojrzałej i starca. Każdy z tych etapów życia dzięki rozumowi charakteryzuje się inną mądrością, która sprawia, że życie człowieka jest ciekawe i pełne uroków i wyzwań. Dzięki mądrości człowiek może poznawać  świat , dzięki temu staje się ciekawy, wyrusza w podróże, stara się poznać mechanizmy działające w świecie natury. Nie tylko je poznaje, ale wykorzystuje do swoich często szlachetnych celów, ponieważ człowiek mądry dąży do doskonałości, do zmiany świata na lepszy.

       Największe szczęście dają człowiekowi doznania i uczucia, które wiążą się z poznawaniem zagadek świata. Rozum sprawia, że uczucia człowieka przybierają wiele barw.Samo uczucie miłości może przybrać wiele rodzajów dzięki rozumowi, może to być miłość do rodziców, bliskiej osoby, dziecka, a także miłość do ojczyzny.

      Dzięki mądrości człowiek może poznać lepiej samego siebie, stara się darzyć drugą osobę szacunkiem, czynić dobro, aby zasłużyć po śmierci na nagrodę. Mądrość czyni człowieka bogatym wewnętrznie i  mobilizuje do doskonalenia, a przede wszystkim sprawia, że życie staje się fascynujące. Każdy człowiek korzystając z rozumu może wybrać najlepszą dla siebie drogę życia.