Czego dokonał Faust? Co było dotąd dla niego najważniejsze ?

Czego dokonał Faust? Co było dotąd dla niego najważniejsze ?

             Faust studiował filozofię, medycynę, teologię oraz prawo. Jest uczonym wszechstronnie wykształconym, nosi tytuł magistra oraz doktora. Jednak, chociaż od wielu lat zdobywa wiedzę, dochodzi do wniosku, że ,, nic nie wiem ''. Stwierdza, że księga poznania jest dla niego zamknięta, zdaje sobie sprawę, jak ograniczone jest wiedza, którą posiadł. Nie jest zadowolony ze swojej niedoskonałości jako człowieka oraz jego małych możliwości poznawczych. Wie, że dzięki swojej wiedzy nie może zmienić świata, a chciałby ,, dać szczęście ludzkości ''.  

             Najważniejsze dla niego jest zdobycie takiej wiedzy, która dałaby mu szansę na poznanie praw rządzących, światem, wszystkich jego tajemnic,ale także chce zmienić świat na lepszy. Pragnąłby takiej władzy jaką posiadł Stwórca. Z niezadowoleniem stwierdza, że nie ma też żadnego majątku, żyje w nędzy.