Opisz w jaki sposób została w utworze przedstawiona śmierć.

  Opisz w jaki sposób została w utworze przedstawiona śmierć.

         Wizerunek śmierci w świetle wiersza, problem jej nieuchronności
  Polikarp ujrzał śmierć w postaci odrażającego, rozkładającego się, szkaradnego kobiecego ciała okrytego białą płachtą (na głowie chustą), z groźną kosą w ręce:
  Upadł ci jej koniec nosa,
  Z oczu płynie krwawa rosa (…)
  Groźną kosę w ręku mając;
  • budząca strach Śmierć przedstawia się jako istota potężna, przechwala się swoją przewagą, władzą nad całym rodzajem ludzkim; nikt nie umknie przed jej kosą, grozi każdemu, bez względu na stan, płeć, wiek, pochodzenie, pozycję czy majątek; wszystkich traktuje równo, bogatych i biednych, dobrych i grzeszników,
  • do odrażającej, bezwzględnej postaci Polikarp zwraca się słowami Miła Śmierci i słucha jej przechwałek o nieograniczonej mocy i sprawiedliwości (zabiera każdego, bez wyjątku); Śmierć wylicza mu przedstawicieli różnych stanów i zawodów, którzy muszą jej ulec; w jej obliczu wszyscy są równi i nie ma przed nią ucieczki,
  • jest ona okrutna, zarozumiała, złośliwa, lubi grozić i naśmiewa się z Polikarpa,
  • wizerunek śmierci, od której nikt się nie wykupi, obrazuje problem jej nieuchronności i przemijania ludzkiego istnienia, problem bardzo popularny w średniowieczu,