Na podstawie znanych ci fragmentów Pisma Świętego przedstaw biblijną koncepcję człowieka i jego przeznaczenia.

Na podstawie znanych ci fragmentów Pisma Świętego przedstaw biblijną koncepcję człowieka i jego przeznaczenia.

W Biblii wszystko, co człowiek czyni związane jest z Bogiem, który jest Stwórcą świata i człowieka. Bóg uczynił człowieka swoim namiestnikiem na ziemi. Zadaniem człowieka jest zasłużyć  w życiu doczesnym na wieczne szczęście po śmierci.  Człowiek został obdarzony łaską dokonywania etycznych wyborów,  powinien jednak wypełniać przykazania zawarte w Dekalogu, a także dziękować Stwórcy za jego łaski.  W Księdze Rodzaju czytamy, że człowiek został przez Boga początkowo obdarzony wyobraźnią i zdolnościami twórczymi. Pierwsi ludzie  otrzymali dary od Stwórcy : wewnętrzną harmonię, spokój i życie wieczne.  Wtedy człowiek po raz pierwszy udowodnił, że jego przeznaczeniem jest też czynienie zła i nieposłuszeństwo wobec miłosiernego i hojnego Stwórcy.  Ludzie popełnili grzech nieposłuszeństwa, zjedli owoc z zakazanego drzewa, zostali ukarani wygnaniem z raju oraz nieuchronną śmiercią. Człowiek w tej chwili zyskał możliwość oceny sowich uczynków.

Człowiek powinien przede wszystkim wierzyć w nieskończoną miłość Stwórcy. Już w Starym Testamencie surowy i groźny Pan dawał wielokrotnie jej dowody, wybaczając ludziom winy i otaczając ich opieką. Miłość człowieka do Boga powinna towarzyszyć miłość między ludźmi, która odzwierciedla stosunek Stwórcy do stworzenia . Kochając to, co stworzył Bóg, kochamy przecież także  Jego. Tę postawę streszcza biblijne przykazanie : ,, Będziesz miłował bliźniego, jak siebie samego. ( Kpł 19, 18 ).