Jaką funkcję pełnią elementy fantastyczne w dramacie romantycznym ?

Jaką funkcję pełnią elementy fantastyczne w dramacie romantycznym ?

Udział świata nadprzyrodzonego sprawia, że siły pozaziemskie nadają wydarzeniom wymiar metafizyczny, czyli odnoszący się do wyższego, duchowego porzadku świata. Przestrzeń dramatu romantcznego Dziady rozgrywa się w trzech wymiarach, jednym z nich jest dusza człowieka. Udział w kacji biorą nie tylko ludzie, ale także walczące o ich dusze siły pozaziemskie. Podobnie, jak w średniowiecznych misteriach, jest podział na scenę prawą – miejsce przedstawicieli dobra, i lewą – reprezentanów zła. To, co wydarzy się w duszy człowieka wpływa na rozwój wypadków dziejowych.

W przestrzeni metafizycznej dramat przedstawia związki świata nadprzyrodzonego z losem człowieka i dziejami całych społeczności. Mickiewicz zbudował analogię pomiedzy męką Chrystusa a cierpieniem narodu. Ofiara poniesiona przez Polskę ma podbny sens, co śmierć Jezusa na krzyżu, i prowadzi do zbawienia ludzkości. Koncepcja ta nazywana mesjanizmem, dawała odpowiedź na pytanie, jaki jest sens dziejów.

Bohaterowie dramatu ,, Dziady '' cz. III  mają prorocze wizje, o władzę nad duszami walczą anioły z diabłami. Ta fantastyczna nadprzyrodzona rzeczywistość ujawnia się przede wszystkim we fragmentach wspiujących losy bohaterów w boski plan zbawienia. Dotyczy to  także nadania sensu cierpieniom i ofiarom młodych spiskowców. Zostaje ona włączona w porządek historii biblijnej. Mickiewicz porównuje prześladowania młodzieży wileńskiej do rzezi niewiniątek, a cara do Heroda.

Obecność duchów i innych niezwykłych postaci w dramatach romantycznych sprawiła, że akcja wielu dzieł np. II czy III części Dziadów – rogrywa się nocą. Romatycy często odwoływali się do symboliki dnia i nocy. Z dniem wiązali, to co racjonalne, przewidywalne, z nocą wszystoko, czego nie dało się rozumem wytłumaczyć. Co ukrywało się w zakamarkach bytu i duszy człowieka.