Krótko scharakteryzuj najpopularniejsze gatunki piśmiennictwa antycznego.

Krótko scharakteryzuj najpopularniejsze gatunki piśmiennictwa antycznego. Do których przywiązywano największą wagę i dlaczego ?

Pierwsze spisane ok VI w. p.n.e utwory literatury greckiej – Iliada i Odyseja Homera są arcydziełami najstareszego gatunku epickiego – eposu, którego wybitnym przedstawicielem jest też tworzący na przełomie VIII i VII wieku p.n.e Hezjod.

Inny starożytny pisarz Ezop ( VI wiek p.n.e jest uważany za twórcę bajki, krótkiej, alegorycznej opowieści zawierającej morał.

W okresie archaicznym bujnie rozwinęła się liryka, początkowo silnie związana z muzyką, zwykle wykonywana przy akompaniamencie liry. Najważniejszym gatunkiem była pieść. Jej liczne odmiany obejmowały sławiące bohaterów odę, żałobny tren czy biesiadny anakreontyk.

W okresie klasycznym ( V- VI w. p.n.e )nastąpił rozkwit dramatu, a zwłaszcza tragedii oraz silnie osadzone jw realiach codziennego życia komedii. Ważne nurty piśmiennictwa okresu klasycznego tworzyły historiografia, reprezentowana między innymi przez erodota, tukidydesa i Ksenofonta oraz proza filozoficzna, której wybitnymi przedstawicielami są między innymi Platon i Arystoteles. Rozkwit przeżywała retoryka.

Popularność zdobyła także sielanka, opowiadająca o codziennym życiu i miłosnych perypetiach pasterzy, rolników i myśliwych ukazanych na tle przyrody.