Rola miłości w życiu człowieka – rozprawka.

Rola miłości w życiu człowieka.

            Miłość jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka, stanowi ponadczasowy temat w kulturze, odgrywa w życiu bardzo ważną rolę. Może przybrać różną postać : : miłości łączącej kobietę i mężczyznę, miłości matki do dziecka, miłości do Boga, czy ojczyzny. Miłość staje się  często inspirację dla twórców literatury i sztuki, ale rzadko jest przedstawiona jako szczęśliwa i spełniona.

            Przykładem miłości romantycznej, niespełnionej jest uczucie, którym Stanisław Wokulski obdarzył Izabelę Łęcką w powiesci ,,Lalka '' Bolesława Prusa. Miłość do pięknej arystokratki stała się dla zakochanego kupca głównym  celem życia, ważniejszym od przyjaźni, ambicji naukowca czy prowadzenia sklepu. Wokulski ryzykuje życie na wojnie bułgarsko- tureckiej, aby zdobyć majątek i serce ukochanej, codziennie zmaga się z trudnymi wyoborami moralnymi. Zadaje sobie pytanie,jako pozytywista,  co jest naważniejsze w życiu: pomoc potrzebującym, rozwój nauki, a może przyjąźn łącząca  go z Ignacym Rzeckim ?  Ostatecznie dochodzi do wniosku, że poświęci życiu miłości swojego życia – Izabeli Łęckiej. W imię miłosci do  pięknej arystokratki interesuje się wyścigami, uczył się jezyka angielskiegho, kupuje  kamienicę Łęckich, aby uratować ojca ukochanej od bankructwa. Wokulski jako idealistą,wierzącym  w miłość idealną, jednak przegrywa, jego ukochana okazuje się  niegodna uczucia, jakim ją darzył. Miłość Stanisława Wokulskiego  jest nieszczęśliwa przypomina  niespełnioną miłosć romantyków.

             Romantycy zadawali sobie pytanie, czy możliwa jest miłość szczęśliwa ? Bohaterowie komedii ,, Śluby panieńskie '' Aleksandra Fredry udowadniają, że miłość prawdziwa istnieje. Aniela przekonała się dzięki intrydze Gustawa, że najważniejsze z uczuć istnieje. Doszła do wniosku, że miłość nie pojawia się nagle, ale rodzi się powoli. Aleksander Fredro przeciwstawia się romantycznej koncepcji Mickiewicza, o miłości od pierwszego wejrzenia. Gucio nie od razu zrozumiał, jak wielkie znacznie w jego życiu pełni miłośc, jaką ma siłę i moc czynienia człowieka szczęśliwym. Fredro ukazuje w utworze wzór prawdziwej miłości, krtykuje sentymentalne uczucie płaczliwego Albina, który stanowi karykaturę romantycznego zakochanego. Uczucie, o które walczy Gustaw zmienia losy bohaterów, staje się dojrzałym i szczęśliwym uczuciem.

                   Miłość pojawia się często jako temat dzieł artystów w sztuce.  Obraz Gustawa Klimta ,, Pocałunek '' przedstawia prawdziwą, romantyczną miłość łącząca dwoje zakochanych. Postaci są okryte bogato ozdobionymi szatami. Kobieta i mężczyzną są połączeni pocałunkiem. Obraz przypominający  mozaikę, wyraża szczęście zakochanych.

                    Miłość w życiu kazego człowieka pełni ważną rolę, staję się przyczyną poświecenia w imię idei. Zakochani czynią, z  tego najważniejszego z uczuć,  cel w życiu, określają miłość jako sens istnienia. To uczucie stanowi  w kulturze, literaturze i sztuce ponadczasowy temat, zawsze aktualny.