Zaprezentuj założenia programowe najważniejszych polskich ugrupowań literackich okresu międzywojennego.

Zaprezentuj założenia programowe najważniejszych polskich ugrupowań literackich okresu międzywojennego.

Najważniejsze polskie ugrupowania :

skamandryci – głosili uwolnienie polskiej literatury od obowiązków patriotycznych oraz obywatelskich. Deklarowali konieczność tworzenia utworów poetyckich zrozumiałych dla zwykłego człowieka.Skamandryci prowadzili kawiarnię ,, Pod Pikadorem '' nawiązali współpracę z popularnymi kabaretami literackimi, dla którcyh pisali piosenki i skecze.

futuryści – manifestowali antytradycjonizm, głosili nowy model sztuki – w sposób zamierzony prymitywnej, spontanicznej i nieskażonej zgubnymi wpływami kultury. Fturyści szokowali czytelników uproszczoną ortografią, zgodną z deklarowaną przez nich reformą polszczyzny.

Awangarda Krakowska – artysta powinien przede wszsytkim skupiać się na tworzeniu. Dążyli do stworzenia nowego języka poetyckiego.