Czy wybór przyszłej szkoły jest dla gimnazjalistów trudną decyzją? Uwzględnij cechy gimnazjalistów oraz możliwości i konsekwencje wyboru.

Czy wybór przyszłej szkoły jest dla gimnazjalistów trudną decyzją? Uwzględnij cechy gimnazjalistów oraz możliwości i konsekwencje wyboru.
Wybór przyszłej szkoły to bardzo trudna decyzja, ponieważ od niej zależy przyszłość każdego gimnazjalisty. Po ukończeniu gimnazjum można wybrać wiele dróg kształcenia ; szkołę zawodową, liceum czy technikum. Każda z tych szkół oferuje dodatkowo klasy profilowane. Dokonanie wyboru przyszłej drogi edukacji jest niezwykle trudne.
Każdy gimnazjalista charakteryzuje się odrębnymi cechami charakteru oraz innymi zainteresowaniami. To od nich zależy wybór przyszłej szkoły. W czasie nauki łatwo ocenić swoje możliwości oraz wyznaczyć swoje cele życiowe. Niektórzy są bardzo zorganizowani i systematycznie odrabiają zadania domowe. Inni pracują sporadycznie, a uczą się przede wszystkim pod koniec semestru. Brak organizacji pracy na pewno nie sprawdzi się w szkole średniej, gdzie wymagania nauczycieli będą duże, a uczniowie w klasie zdolni. Wybranie takiej klasy może skończyć się powtórzeniem klasy oraz niechęcią do szkoły. Uczniowie, którzy są zdolni, szybko uczą i mają dobrą pamięć mogą wybrać szkołę średnią, której głównym zadaniem jest przygotowanie do studiów. Dobrzy matematycy, informatycy i fizycy powinni kontynuować naukę w technikach, a później na politechnice lub szkołach wyższych, gdzie królują nauki ścisłe. Według specjalistów od rynku pracy, absolwenci takich szkół zawsze znajdują dobrze płatną pracę i nie muszą martwić się o przyszłość.
Gimnazjaliści mają różne marzenia dotyczące swojej przyszłości. Osoby, które marzą o studiach lekarskich lub chemicznych powinni wybrać szkołę średnią, gdzie w klasach profilowanych jest zwiększona liczba godzin chemii. Z kolei humaniści, którzy pragną kształcić się w tym kierunku powinni wybrać szkołę, gdzie liczba przedmiotów humanistycznych jest zwiększona. Uczniowie, którzy wiążą swoją przyszłość z naukami ścisłymi powinni wybrać technikum, gdzie przede wszystkim nauczane są przedmiotu ścisłe. Doskonali plastycy mają szansę na kontynuowanie nauki  w szkole średniej artystycznej.
Gimnazjaliści, którzy mają świadomość swoich mniejszych zdolności, problemów z pamięcią, nauka przychodzi im z trudem powinni myśleć o szkole zawodowej, która przygotowuje do wykonywania konkretnego zawodu. Podobnie gimnazjaliści, którzy są uzdolnieni w kierunkach technicznych lub artystycznych, ale nie marzą o kolejnych latach nauki i chcieliby szybko podjąć pracę. Ci gimnazjaliści mogą skończyć trzyletnią  szkołę zawodową  i  już zacząć pracować zawodowo.
Wybór przyszłej szkoły to trudna decyzja, warto ją skonsultować z wychowawcą, rodzicami lub psychologiem.