Jaką rolę odgrywają w Jądrze ciemności opisy natury.

Jaką rolę odgrywają w Jądrze ciemności opisy natury.

Opisy natury służą do stworzenia mrocznego, zagadkowego nastroju. Sposób narracji Marlowa to proza modernistyczna bogata w środki stylistyczne. Narrator do relistycznej opowieści wprowadza elementy impresjonizmu, symbolizmu i naturalizmu.

Impresjonizm przejawia się w sposobie opisywania rzeczywistości. Mgły, opary to obrazy, które często pojawiają się w utworze jako tło opisywanych zdarzen. Pogłębiają nastrój pesymistyczny,  tworzą wrażenie wyciszenia i spokoju. Świat wydaje się bezbarwny i ponury. Świat widzainy przez mgłę, opary wywołuje nastrój przygnębienia. Conrad zastosował technikę impresjonistyczną polegąjąca na opóźnionym podaniu przyczyny wcześniej zaistniałego zjawiska.

Sposób opisywania rzeczywistości, natury jest pełen niewyraźnych kształów, mgły, senności, dzięki temu pisarz usyskał efekt niejasności, niejednozanczności – zagadkowa i niewyjaśniona jest też natura ludzka, jej złożoność i kryjące się w naturze ludzkiej zło.

Dżungla, rzeka opisywane są w kolorach ciemnych, ponurych, ludzie to ,, czarne cienie choroby i głodu ''. Czarnoskórzy są ofiarami cywilizacji, pokrzywdzieni przez białych nie potrafią bronić się przed ekspansją zła.Ciemna kolorystyka opiswanej natury podkreśla istnienie zła, jego moc i bezradność dobra.