Ajok

Ajok był osiemnastoletnim synem Urgha XIII, byl potomkiem rodu Najeźdźców.

Ajok był synem Urgha XIII. Był wątłej budowy ciała i nie przypominał wyglądem swojego walecznego ojca.

Opiekę nad chłopcem po śmierci matki przejęło czterech groźnych i brutalnych nauczycieli : nauczyciel od walki na miecze,  nauczyciel od walki na pięści, nauczyciel  jazdy konnej i strzelania z łuku. Chłopiec  nie był dobrym  uczniem, z konia spadał, miecza nie mógł unieść. nie potrafił napiąć cięciwy łuku, bał się też walczyć na pięści. Ajok był poetą – pisał wiersze, gdy jednak chciał jeden  o matce i dzikiej róży przeczytać ojcu, ten wpadł we wściekłość.

Syn władcy dobrze strzelał z łuku do nieruchomego celu jednal nie chciał strzelać do psów, ptaków oraz niewolników.Syn Urgha uważał, że Bogowie dają życie i tylko oni mogą je odebrać. Okazało się, że na lekcjach boksu syn władcy pisał wiersze. Urgh był wściekły, ponieważ wiedział, że syn nie pomoże mu walce z przeznaczeniem, a w Pieśni Jedynej była mowa o końcu rządów Najeźdzców oraz ich wygnaniu.

Chłopiec nie był podobny do ojca, matka nauczyła go miłości do ptaków, zwierząt i roślin, a nawet owadów. Takie zachowaie syna bardzo niepokoiło Urgha, ktory pragnął wychować syna na okrutnego rycerza. Urgh XIII zamiast pojąć za żonę jedną z plemiennych księżniczek swego rodu – co tradycyjnie czynili jego ojcowie i pradziadowie – ożenił się z niewolnicą. Uczynił swą małżonką mieszkankę Wielkiego Królestwa , którą pewnego dnia ujrzał w pobliżu swego Zamku. Mówiono, że żona Urhga i matka Ajoka zmarła z tęsknoty.

Ajok nudził się w Zamku, wiedział też, że zawiódł ojca i różni się od innych rycerzy,  dlatego jako osiemnastoletni chłopec dużo czasu spędzał w kuchni. Pracujące tam niewolnie przypominały mu matką, poza tym polubiły chłopca. Ajok wiedział, że doszło do  sprzysiężenia rycerskich rodów, które zamierzają obwołać następcą Urgha XIII kuzyna Ajoka  –  Warghra.

Spędzając dużo czasu w kuchni Ajok usłyszał też słowa Pieśi Jedynej, które spisywał codziennie. Ze spisanych słów stworzył  Księgę Pieśni.

”.