Styl i język w Chłopach

STYL

  • Składnia jest skomplikowana, przeważają zdania podrzędnie złożone. Wbrew pozorom opowiadaczem nie jest wyłącznie ktoś z członków wiejskiej gromady. W utworze pojawia się trzech narratorów (K. Wyka), których wypowiedzi wzajemnie się łączą i przeplatają. Obok posługującego się gwarą wsiowego gaduły pojawia się również młodopolski stylizator używający porównań i metafor, jakie nie przyszłyby do głowy prostemu bajarzowi. Wymienionym dwóm narratorom towarzyszy również realistyczny obserwator, relacjonujący między innymi powrót z bitwy o las.

JĘZYK

  • Język Chłopów nie jest tożsamy z żadną ściśle określoną gwarą. Jest to mowa stylizowana – efekt „przełożenia" gwary na polszczyznę literacką i zabarwienia języka literackiego elementami gwarowymi (łowickie słownictwo); niekiedy rażą w niej zbyt silnie nasycone liryzmem fragmenty młodopolskie.