Galeria postaci historycznych

GALERIA POSTACI HISTORYCZNYCH

Dobrawa (Dąbrówka) – czeska chrze­ścijańska księżniczka, która poślubiła Miesz­ka I, tym samym umożliwiając przyjęcie pierw­szemu polskiemu władcy chrztu z rąk Czechów (nie Niemców). Dawało to państwu polskie­mu niezależność, czyniło je cywilizowanym i chroniło od germańskich podbojów.
Kinga (zwana też Kunegundą) – żyją­ca w XIII w. córka węgierskiego króla, księż­na krakowska i sandomierska, żona Bolesła­wa Wstydliwego; znana ze swej pobożności zwolenniczka ascezy, za jej namową wraz z małżonkiem złożyli śluby czystości, po jego śmierci Kinga osiadła w klasztorze Klarysek w Starym Sączu.
Święta Jadwiga -królowa Polski, córka Lu­dwika Węgierskiego, żona Władysława Jagieł­ły, znana z niezwykłej urody i… pobożności. Swoje klejnoty zapisała Akademii Krakowskiej (późniejszemu Uniwersy­tetowi Jagiellońskiemu). Tonowała konflikt męża z Krzyżakami. Zmarła młodo po porodzie w 1399 r. Jest pochowana w wa­welskiej katedrze. Kano­nizowana.

Królowa Bona – żona Zygmunta Starego, matka Zygmunta Au­gusta, pocho­dząca z potęż­nego włoskiego rodu Sforzów. Do Polski przy­wiozła włosz­czyznę i… słyn­nych włoskich architektów renesansowych.

Królowa Marysieńka – właściwie Maria Kazimiera, ukochana żona Jana 111 Sobieskie­go, do historii przeszła jako adresatka listów rozkochanego w niej króla, pełnych tęsknoty i do dziś uchodzących za kunsztowny zabytek barokowej epistolografii miłosnej. Król pisał do żony np. ze słynnej wyprawy pod Wiedeń, podczas której rozgromił tu­recką potęgę.

Maria Skłodowska- -Curie – słynna polska uczona, absolwentka pary­skiej Sorbony (wyjechała studiować, gdy Polska była pod zaborami), żona fran­cuskiego fizyka Piotra Cu­rie, wspólnie pracowali, wspólnie odkryli nowe pierwiastki: polon i rad, otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, po śmierci męża Maria samo­dzielnie otrzymała jeszcze jedną, w dziedzinie chemii.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska -poetka dwudziestolecia międzywojennego, pisała o miłości, rozstaniach i cierpieniu im to­warzyszących, świetnie opisywała kobiece dro­biazgi, rekwizyty towarzyszące miłości (wa­chlarze, kwiaty), była mistrzynią krótkiej for­my. Córka Wojciecha Kossaka, siostra pisarki Magdaleny Samozwaniec.

Wisława Szymbor­ska-urodzona w 1923 r. pod Poznaniem współ­czesna poetka, przez całe swe literackie życie związana z Krakowem. W 1996 r. została lau­reatką literackiej Na­grody Nobla. Świetnie operuje konceptem i ironią. Tytuły niektó­rych jej tomów to Woła­nie do Yeti, Sto pociech, Wielka liczba czy ostat­ni Dwukropek.

One thought on “Galeria postaci historycznych”

  1. Hosting pisze:

    Zobacz, kto znalazl sie w pierwszej dziesiatce. Polakow, ktorzy znalezli sie wsrod najbardziej znanych postaci historycznych, odnajdziesz na koncu galerii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.