Pisarze romantyczni o sobie i Polakach

Pisarze romantyczni o sobie i Polakach.

W Dziadach cz. III przedstawia poeta obraz społeczeństwa polskiego. Wysocki w zakończeniu sceny Salon warszawski mówi :

,, Nasz naród jak lawa,

Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,

Lecz wewnetrznego ognia sto lat nie wyziębi;

Plwajmy na tę skorupę i zstąpy do głębi ''.

,, Wewnetrznym ogniem '' nazywa Wysocki młodych ludzi, patriotów, poświęcająych się dla ojczyzny i prześladowanych. Warstwa ,, sucha i plugawa '' natomiast to arystokraci – kosmopolici i zdrajcy ojczyzny.

W scenie Salon warszawski pokazane są negawtyne postawy wobec ojczyzny. Damy, urzędnicy, oficerowie rozmawiaja po francusku, nie znają i nie chcą znać historii Polski i literatury polsiej – czytają tylko dzieła francuskie. Interesują sie tylko balami, życiem towarzyskim, nie zauważają prześladowań młodzieży. Nowosilcow jest dla świetnym oragnizatorem balów.

W scenie Pan Senator uczestnicy balu zostali przedstawieni jako kosmopolici, dla których zabawa jest ważniejsza niż poczucie narodowej godności. W dramacie ukazani się postacie zdrajców : Doktor i Pelikan, to Polacy, którzy dla tytułów, urzędów, pieniędzu zaprzedali sie caratowi, to oni podpowiadają Nowosilcowi, jak pozbyć się niewygodnego więźnia – Rollisona.