Wyjaśnij na czym polegał barkowy koncept oraz czemu służył w poezji i malarstwie.

Wyjaśnij na czym polegał barkowy koncept oraz czemu służył w poezji i malarstwie.

      Poeta barokowy, aby odtworzyć dziwną, niepojętą naturę świata musiał wykazać się niezwykłą pomysłowością, dążąc do nieustannego zadziwiania czytelnika. Taki niezwykły pomysł nazywano w baroku konceptem. Koncept mógł realizować się zarówno w płaszczyźnie treści, gdy wyrażał się zaskakującym, nielogicznym porównaniem, czyli przedstawiał ukryte podobieństwo w rzeczach od siebie z pozoru różnych. Koncept mógł realizować się za pomocą formy, opierając na przykład cały utwór na jednym środku stylistycznym. Zwieńczeniem konceptu była niespodziewana i zadziwiająca puenta, którą polski barokowy poeta i teoretyk poezji określił paradoksalnie jako ,, zgodną niezgodność i niezgodną zgodność . ‘’

       w siedemnastowiecznej teorii twórczości koncept definiowany był jako związek przeciwieństw, ekstremów ,rzeczy różnych odległych, jako zaskakująca myśle. Konceptem nazywa się też mieszczącą taki związek wypowiedź, która dzięki niemu nabiera szczególnych właściwości, jest ,, nowa ” , ,, cudowna ‘’ , budzi w czytelniku przyjemność oraz zdziwienie.

      Zadziwiają koncepty angielskiego poety Johna Donne’ a : pierwszy pod tytułem ,, Kochankowie – ramiona cyrkla ‘’ został wymyślony na rozstanie z ukochaną ; jak ramiona cyrkla, zakochani nigdy się nie rozłączają. Inny pod tytułem ,, Miłość – odkrycie Ameryki przez Kolumba ‘’  frywolny wiersz  opisuje , jak odkrywa ciało ukochanej, niczym Kolumb kontynent.

     Najbardziej znanym włoskim pisarzem epoki, słynący jako niezrównany mistrz konceptu był Włoch Giambattista Marino zwany , , królem stulecia XVII wieku ‘’ .Marino żądał od twórcy przede wszystkim pomysłowości . Celem poety jest cudowność – pisał- Kto nie potraf zdumiewać, niechaj idzie do stajni ‘’ . W poezji nie liczą się żadne reguły. Jedyną reguła poety powinno był łamanie wszystkich reguł.