Ubranie jako tekst ..Wyjaśnij sformułowanie autora, że kamizelka i rękawiczka były ,, metonimią dandysa ”.

Wyjaśnij sformułowanie autora, że kamizelka i rękawiczki były ,, metonimią dandysa '' .

Określenie  kamizelka i rękawiczki były metonimią dandysa  oznacza, że te atrybuty  zastępowały określenie dandys, kojarzyły się z osobą, która nie reprezentowała cech eleganckiego gentlemana. Dandys zachowywał się na pokaz, krzykliwie.  Autor negatywnie odnosi się do postawy dandysów, uważa że ubierają sie  na pokaz, zachowują się  ostentacyjnie . Gentelmanów odbiera zaś pozytywne, uważa ich za eleganckich..

W jaki sposób Chopin chciał się odróżnić od ówczesnych dandysów ?

Chopin zamówił sobie elegancką, ale skromą kamizelką. Bał się rzeczy krzykliwych, czyli ekstrawaganckich, które przykuwały uwagę. Zdecydował się na biel, rezygnując świadomie z modnych kolorów bladych,preferowanych przez dandysów.

Jaką rolę miał w zamierzeniu Chopina odgrywać ten strój ?

Strój odgrywał ważną rolę w życiu Chopina, miała stać się bronią w walce o pozycję towarzyską wśród ,, wyższych  sfer '' Paryża.  Kompozytor pragnął, aby na jego widok odczuwano szacunek oraz podziw. Wyróżniającym go znakiem miała być elegancja, a nie krzykliwość i przesada w ubiorze.