Plan wydarzeń Szatan z siódmej klasy

PLAN WYDARZEŃ :

1 Odkrycie tajemnicy profesora Gąsowskiego.

2. Wakacyjny wyjazd do Bejgoły.

3. Młodzieńcza fascynacja Wandą.

4. Zagadkowa napaść.

5. Tajemnicza postać Francuza.

6. Ciekawe informacje pamiętnika księdza Jana Koszyczka.

7. Podejrzane odwiedziny malarza.

8.  Dziwne zniknięcia  drzwi we dworze.

9.Niespodziewana kradzież pamiętnika.

10. Tajemnica szyfru w liście.

11. Adam w niewoli.

12. Pomoc.

13. Odnalezienie złoczyńców.

14. Odkrycie skarbu.