Czy znasz osobę niepełnosprawną ? Opowiedz o jej trudnościach w życiu.

Czy znasz osobę niepełnosprawną ? Opowiedz o jej trudnościach w życiu.

W mojej klasie jeden z kolegów jest niepełnosprawny, jest uczniem niedowidzącym. Widzi, ale  niedokładnie i doskonale radzi sobie ze swoją niepełnosprawnością.

Dzięki niezwykłej sile woli oraz inteligencji, jest jednym z najlepszych uczniów w klasie. Osiąga bardzo dobre oceny. Wynika to głównie z doskonałej organizacji pracy oraz systematyczności. Zdaje sobie sprawę, że Michał uważnie słucha wykładów nauczycieli, chociaż nie widzi informacji zapisanych na tablicy, jednak notuje, w czasie ich zapisywania. Wymaga to od niego ciągłego uważania w czasie lekcji. Nie może pozwolić sobie na rozmowy z kolegami. W domu musi więcej pracować, ponieważ musi znajdować  informacje, których nie zdążył zapisać w czasie lekcji. Jednak dużo zapamiętuje na zajęciach w szkole, dzięki czemu na klasówkach osiąga bardzo dobre wyniki. Michał nie oczekuje od nauczycieli lepszego traktowania, nie zniósłby litości czy współczucia. Swoje prace pisemne oddaje nauczycielom napisane na komputerze, wiem, że to wymaga od niego wysiłku, aby takie prace zredagować, ponieważ nie widzi liter. Pisze dużą czcionką, ale napisanie referatów czy praz pisemnych zajmuje mu dużo czasu. Mój kolega ma problemy z czytaniem książek, ale słucha ich w postaci audiobooków.  Jest bardzo oczytany i posiada ogromną wiedzę z każdej dziedziny. Michał posiada aplikację, która pozwala zamieniać tekst na mowę. Dzięki temu może przeczytać dowolną książkę dostępną w postaci elektronicznej.

Problem stanowią też lekcje wychowania fizycznego, gdy w czasie rozgrywek zespołowych, z dużym trudem przychodzi mu gra w piłkę ręczną czy koszykówkę. Michał pomimo swojej niepełnosprawności doskonale radzi sobie w szkole, ma wielu przyjaciół. Podziwiam go za jego charakter oraz pogodę ducha i optymizm.