Twórczość Andy Warhola

Twórczość Andy Warhola

       Rozważania na temat twórczości Andy Warhola należy rozpocząć od stwierdzenia, że droga artystyczna, którą podążał było pełna prób, ekstrawagancji oraz eksperymentów z różnymi metodami artystycznego wyrazu. Zawsze pragnął, aby traktowano go jako prawdziwego artystę. Warhol świadomie kierował swoją karierą; sztuką intrygował, jako reżyser szokował i wywoływał skandale, produkował i dawał wyraz swoim artystycznej wyobraźni, stojąc na czele firmy The Factory. Tworzył nowe trendy, kreował wizerunki gwiazd, reklamował produkty, nadawał przedmiotom nowy wyraz. Ciekawe są stwierdzenia Warhola, że tworzenie pieniędzy to też sztuka, te intrygujące poglądy były w ówczesnym czasie nowatorskie. Zdaniem Warhola artysta jest częścią społeczeństwa, używającego powszechnej symboliki, artyście nie może obca być komercja i popularność, to stanowiło podstawę poglądów Art. Business Warhola.
       Należy zauważyć Andy Warhol zainteresował się nowym nurtem artystycznym pop-artem, gdy przedmioty popularne stały częścią sztuki, wyrazem uczuć oraz przekazu artysty. Gdy cofniemy się wspomnieniami do lat sześćdziesiątych można stwierdzić, że jego wczesne kompozycje czerpały inspirację z komiksów czy kreskówek. Starał się nadać im poważniejszego tonu, dlatego wzorował się na niezwykle popularnym stylu Jacksona Polloca; znajdujemy w pracach Warhola elementy ręcznie malowane z charakterystycznymi akcentami ściekającej farby. Czy takie dzieła można nazwać dziełem artystycznym? Na to pytanie musi odpowiedzieć sobie każdy odbiorca sztuki. Zastanawiając się nad momentem znaczącym w karierze Warhola, można by wyliczyć ich kilka czy nawet kilkanaście, ale z całą pewnością był to rok 1962, zapisał się znacząco w całym nurcie pop –artu.
      Szkoda, że nie możemy cofnąć się w czasie do 1961 roku, aby w galerii Leo Castellego podziwiać dzieła Roya Lichtensteina; zawarte pomysły z kreskówek wywarły ogromy wpływ na twórczość Warhola. Był to ważny etap kształtowania się własnej drogi artystycznej Warhola; chciał stworzyć swój niepowtarzalny, oryginalny, a przede wszystkim rozpoznawalny styl. Pragnął by je dzieła były znane, podziwiane, ale też sprzedawane. Nie da się odciąć tworzenia sztuki od wątków komercyjnych. Pieniądz miał znaczący wpływ na sztukę artysty. Należy zauważyć, że ciekawym zabiegiem twórczym było sięgnięcie po tematy prac malarskich, które sprawiały twórcy przyjemność, a nawet silniejsze uczucia; zachwyt i miłość. Zaintrygował podczas swojej pierwszej wystawy, kompozycją malarską przedstawiającą puszki zupy Campbell’s, które były ulubionym daniem obiadowym artysty. Dla Amerykanów niosły nostalgię za rodzinnym domem, Warhol wiązał to danie z wspomnieniem matki z czasów dzieciństwa. Przenikanie codzienności, ogromny wpływ zwykłych prostych przyjemności, upodobań stały się znakiem twórczości malarza. Do dziś możemy podziwiać gwiazdy, pieniądze uwiecznione w akcie twórczym, niosącym prosty przekaz miłość do dolarów i konstelacji gwiezdnych. Sztuka artysty miała znaczenie głębsze, miała nieść przekaz metaforyczny. Dolar to synonim wartości materialnych, od których sztuka nie mogła się odciąć. Artysta symbolicznie wskazał na związek sztuki jako produktu na sprzedaż, a nie tylko dzieła artystycznego.
       Nie ma chyba konesera sztuki, który nie pragnąłby być świadkiem tworzenia serii portretów Marilyn Monroe, stworzonych w 1962 roku, momencie tragicznej, zagadkowej śmierci aktorki. Warhol zaintrygował swoją pracą, stworzył kompozycję kilku obrazów, których podstawą była jedna fotografia, przedstawiona w oryginalny, intrygujący sposób poprzez nałożenie na fotografię barwnych odcieni i kontrastujących kolorów.