Tragiczne wybory bohatera romantycznego i ich konsekwencje

Tragiczne wybory bohatera romantycznego i ich konsekwencje.

Bohaterowie romantyczni kierują się w swoich życiowych wyborach  głównie uczuciami : nieszczęśliwą miłością, patriotyzmem czy miłością do poezji. Wybory, jakich dokonują są często nieprzymyślane, dokonywane pod wpływem chwilowych emocji czy niespełnionych pragnień. 

Główny bohater dramatu romantycznego ,, Nie – Boskiej komedii  '' Zygmunta Krasińskiego hrabia Henryk podejmuje taką spontaniczną decyzję i ponosi tragiczne konsekwencje swojego wyboru.

Hrabia Henryk w pierwszej i drugiej części dramatu występuje jako Mąż. Poznajemy bohatera jako 21- letniego młodzieńca, bioracego ślub z Marią. Reprezentuje typ bohatera romantycznego, uzdolnionego poety, charakteryzujący się zawyżonym poczuciem własnej wartości. Związej z Marią szybko go nudzi, opuszcza więc żonę i dziecko i podąża za Dziewicą, która okazuje się przedstawicielką szatana.Utożsamiając zjawę z poezją wyrzeka sieich obu, co jednak nie chroni rodziny przed klęską.

Innym bohaterem romantycznym, który zapłacił wysoka cenę za swoje wybory był bohater epopei  ,, Pan Tadeusz  '' Adama Mickiewicza. Jacek Soplica był nieszczęśliwie zakochanym w Ewie Horeszkównie szlachcicem, który marzy o jej poślubieniu.  Nie może pogodzić się odrzuceniem jego planów  przez Stolnika Horeszkę, ojca ukochanej. Czarna polewka, którą podano Soplicy staje się dla niego symbolem końca miłości i szczęścia.  Jego poczucie krzywdy i nienawiści do Stolnika jest tak wielka, że pod wpływem chwilowych  emocji zabija z zemsty ojca Ewy. Konsekwencje tego czynu musi ponosić do końca życia. Posądzony o zdradę i kontakry z Moskalami zmuszony jest do emigracji, a poczucie winy sprawia, że wstępuje do zakonu, aby zmazać swoje czyny.  Jacek Soplica poświęcił całe życie na próbę odkupienia swoich złych wyborów.

Innym bohaterem romantycznym był Werter bohater powieści epistoalarnej ,, Cierpienia młodego Wertera '' Goethego. Werter kocha całym serce, ale miłość niszczy go, popycha ku zagładzie, uczucie wypala go wewnętrze. Bohater nie potrafi i nie chce walczyć z uczuciem, wierzy w istnienie miłości doskonałej. Gdy jego ukochana wychodzi za mąż za Alberta  i zrywa kontakty z Werterem popełnia on samobójstwo. Poczucie bezsensu życia, nieespełnonej miłości, odczuwanie ,, bólu świata '' sprawia, że pogrążył się w obłędzie. Tragiczne wybory, jakich dokonywał doprowadziłu go do samobójstwa.

Uważam, że uczucia dla bohaterów romatycznych były największą wartościa. Dlatego wybory przez nich podejmowane były spontaniczne i prowadziły do nieszczęść.