Omów motywy i tematy popularne w sztuce romantyzmu.

Omów motywy i tematy popularne w sztuce romantyzmu.

Romantycy uważali muzykę za najdoskonalszą ze wszystkich sztuk – narzędzie wyrażania najbardziej subtelnych uczuć. Dlatego kompozytorzy zerwali z regularnością budowy dzieła muzycznego, na pierwszy plan wysunęli melodię, operowali gwałtownymi zmianami tempa.

Muzykę tworzyli: Ludwik van Beethoven – prekursor muzyki romantycznej, Karol Maria Weber – twórca nowej opery, Franciszek Schubert, Feliks Mendelssohn, Robert Schumann, Franci­szek Liszt, Fryderyk Szopen, Hektor Berlioz, Ryszard Wagner.

Malarstwo reprezentowali : William Turner, Eugene Delacroix, Theodore Gericault, Piotr Michałowski, Hen­ryk Rodakowski.

W malarstwie liczyła się przede wszystkim : kolor i ekspresja. Harmonia stała się mniej ważna niż dynamika i oryginalność. Najważniejszymi tematami malarskimi były : motywy religijne, mitologiczne i antyczne, ale sposób ukazania był inny. Liczyła się przede wszystkim dynamika wydarzeń , uczucia i namiętności bohaterów.

Pojawia się nowy sposób przedstawiania pejzażu, przyrody. Często jest to specyficzny pej­zaż romantyczny (góry, wzburzone morze, księżyc). Obrazy romantyków odznaczają się dyna­miką.  Spośród artystów niemieckich wyróżniał się Caspar David Friedrich, którego pejzaże przedstawiają naturę w sposób symboliczny, podkreślają mistycyzm.  Henry Fuseli w obrazach przedstawia wizje senne. Tematykę  fantastyczną podejmowali także twórcy, których inspirację stanowiły baśnie ludowe.  Tematem dzieł są także wydarzenia historyczne, a także sceny z życia ludu. Ważnym nurtem stało się malarstwo historyczne. Jego twórcy nawiązywali do mitologii nordyckiej, legend arturiańskich.

Tematyka historyczna jest także charakterystyczna dla polskiego malarstwa, Piotr Michałowski malował sceny batalistyczne ukazujące zwycięstwo wojsk dawnej Rzeczypospolitej – sławnych hetmanów i wodzów. Tematyka jego dzieł wiąże się też z powstaniem listopadowym.

Ważnym tematem obrazów stały się nawiązania do do walk o wolność i wojen napoleo ńskich.Obrazy ,, Rzeź na Chios '' Eugene'a Delacroix i ,, Rozstrzelanie powstańców madryckich Francisca Goi przedstawiały sceny okrucieństwa oraz śmierci.