Prównaj obraz emigracyjego Paryża przedstawiony w Epilogu z ukazaną tam wizją przeszłości.

Porównaj obraz emigracyjnego Paryża przedstawiony w Epilogu z ukazaną tam wizją przeszłości.