Zastanówcie się, jakie sprawy bulwersują Waszą szkolną społeczność.

Zastanówcie się, jakie sprawy bulwersują Waszą szkolną społeczność.

Moim zdaniem, problemem, który dotyczy młodzież są niewłaściwe relacje między rówieśnikami oraz sposoby rozwiązywania sporów. Często wymiana zdań prowadzi do awantury kończącej się wybuchami agresji, krzykami, wzajemnym obrażaniem. Myślę, że w naszej szkole jest za dużo przemocy, przede wszsytkim słownej.  W grupie każdy ma prawo do innego zdania, bez obaw, że zostanie obrażony i wyzwany w szkole lub na portalach społecznościowych.

Szokujące jest  tażke wyśmiewanie się z niedoskonałości  innych.  W szkole nie tolerowane są osoby otyłe, zazwyczaj są obrażane przez kolegów, stają się obiektem kpin i żartów. Myślę, że bulwersujące jest wrogie nastawinie wobez innych narodowości raz kultur.

Uważam, że niepokojącym zjawiskiem jest obecność w szkole dopalaczy, narkotyków. Niosą ze sobą duże zagrożenie dla zdrowia, ale też wiążą się z ryzykiem uzależnienia. Marzę o szkole, w której nie byłoby miejsca na żadne niebezpieczne używki.