Czy zawsze można oceniać człowieka według tych samych kryteriów moralnych ?

 Czy zawsze można oceniać człowieka według tych samych kryteriów moralnych ? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragemntu książki Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem oraz do innych tekstów kultury.