Rycerskie księgi.Wyjaśnij sformułowanie ,,plaga społeczna ”.

1.Wyjaśnij sformułowanie ,,plaga społeczna ”.

Zjawisko, które ogarnia całe społeczeństwo, a które staje się uciążliwe i należy ją niszczyć. Plagą społeczną Nabokov nazywa modę na romans rycerski w Hiszpanii.

2.Przedstaw na podstawie tekstu stosunek Nabokova do obiegowych opinii na temat Cervantesa.

Pierwsza opinia z którą się Nabokov nie zgodził dotyczyła walki Cervantesa z modą na romans rycerski, która zapanowała w Hiszpanii i rzekomego zniszczenia jej przez Cervantesa. Nabokov twierdzi, że Cervantes niczego nie zniszczył, moda na zachowania rycerskie wobec dam jest aktualna do dzisiaj. Poza tym, Don Kichot został wydany w 1605 roku, kiedy romans rycerski prawie znikł, a jego schyłek obserwuje się dwadzieścia lat wcześniej.

3.Zaznacz w tekście wykładu sformułowania kolokwialne. Wyjaśnij, czemu służą.

Kolokwializmy, czyli wyrazy, wyrażenia czy składnia stosowana głównie w mowie potocznej.

Kolokwializmy w tekście :

,, O modzie na romans rycerski w Hiszpanii pisano jako o swego rodzaju pladze społecznej, którą należało tępić .. ” ,, w naszej papce literackiej

,, sam jednak wprowadza w tej sprawie kompletny zamęt

Kolokwializmy w tekście służą ekspresji artystycznej, mają też za zadanie utożsamienie się z środowiskiem odbiorców dzięki stylizacji środowiskowej osiągniętej poprzez zastosowanie kolokwializmów. Autor tekstu poprzez wykorzystanie kolokwializmów odbiera wykładowi na temat Cervantesa rangę rozprawy naukowej, a sprowadza ją do prywatnych obserwacji i refleksji.