Kordian jako dramat o przyczynach klęski powstania listopadowego.

   Kordian jako dramat o przyczynach klęski powstania listopadowego.

  Juliusz Słowacki dokonał w dramacie Kordian oceny powstania  listopadowego. Chociaż dostrzega w nim wielka szlachetną ideę oraz zapał, jednak wskazuje też przyczyny klęski powstania. Na pierwszym miejscu stawia niekompetencję przywódców. W Przygotowaniu diabły tworzą przywódców dla narodu polskiego. Z diabelskiego kotła wyłaniają się przywódcy wojskowi i duchowi narody, ale są to wodzowie z piekła rodem.:

  Chłopicki – niezdolny do walki,

  Czartoryski – dyplomata,

  Skrzynecki – nieudolny przywódca, zamiast walczyć wycofywał się

  Niemcewicz – poeta minionej epoki, starzec niezdolny do walki,

  Lelewel – historyk i teoretyk, poświęcał czas nie na działania, ale rozważanie ich celowości,

  Krukowiecki – ostatni przywódca powstania, zdrajca. 

  Spiskowcy spotykają sie podziemiach katedry zachowują zasady konspiracji, odrzucają program Kordiana jako nieetyczny, nie proponuja innych rozwiązań w zamian.

  Powstańcy są niedojrzali psychicznie i fizycznie – ich symbolem jesy Kordian.