Podaj motywy postępowania księcia. Przedstaw skutki wyboru Aleksego dla członków jego rodziny.

Podaj motywy postępowania księcia. Przedstaw skutki wyboru Aleksego dla członków jego rodziny.

       Aleksy to typowy wzorzec osobowy ascety, idealny święty, całkowicie oddany Bogu, religijny wzór bohatera średniowieczne; przykład człowieka, który był bardzo pobożny, wzorzec chrześcijańskiej pobożności; dobrowolnie zrezygnował z przyjemności życia i dóbr doczesnych; świadomie zadawał sobie ból i cierpienia, umartwiał się; wybrał bardzo surowy model religijności,
     Prowadził surowe, pokutnicze życie w imię miłości Boga, osiągnięcia zbawienia i pośmiertnej sławy świętego; asceza (od gnaskesis – ćwiczenie) to umartwianie się, ćwiczenia w cnocie połączone z umartwieniami poprzez surowy tryb życia; była jedną z dróg propagowanych przez Kościół, prowadzących ku chwale Bożej i wiecznemu zbawieniu; droga ascezy to ucieczka ( uciech i wygód ziemskiego życia, świadome dążenie do cierpienia.
Umartwianie się i doskonalenie w cnocie oraz pobożności w celu zapewnienia sobie szczęścia wiecznego po śmierci i zdobycia aureoli świętości,Aleksy pogardzał doczesnym życiem, nie miało ono dla niego wartości, odwracał się od świata, koncentrując się tylko na doskonaleniu duchowym,
     Pochodził ze znakomitego, książęcego rodu rzymskiego (syn Eufamiana i Aglias, która chętnie pomagała ubogim), ale porzucił swój rodzinny dom, odrzucił bogactwo, luksusowe życie i doczesne pragnienia; wyrzekł się wszystkich zaszczytów, bogactw, szczęścia osobistego i miłości rodziny.Jego rodzina cierpiała z powodu jego odejścia, ale rozumiała jego szlachetne pobudki. Pozostawił młodą żonę, składając ślub czystości, rozdał bogactwo ubogim, został żebrakiem, aby służyć Bogu, naśladować Chrystusa, żyć w ubóstwie zgodnie z Jego nauką zawartą w Kazaniu na Górze,
      Wybrał poniżenie, cierpienie, tułaczkę i biedę; przez kilkanaście lat żył jako nierozpoznany, lekceważony nędzarz w komórce pod schodami przy pałacu swojego ojca.Konsekwentnie zmierzał do osiągnięcia zbawienia i życia wiecznego, pokonując pokusy i słabości ciała, całkowicie oddany Bogu i religii; z ideą ascezy wiąże się bezpośrednio zagadnienie śmierci i odpowiedzialności przed Bogiem za życie doczesne, przed śmiercią opisał swoje życie i wyjawił, kim jest, dając przykład, jak dążyć do zbawienia.