Omów trzy środki artystycznego wyrazu i ich funkcje.

Omów trzy środki artystycznego wyrazu i   ich funkcje. Wskaż je w utworach barokowych….

1). Paradoks idea lub spostrzeżenie niezgodne z powszechnie przyjętym mniemaniem , co często jednak prowadzi do zaskakującego swoją trafnością wniosku

       Dramatyczną sytuację człowieka uwikłanego w doczesność i pragnącego wieczności rozwiązuje paradoks zawarty w ostatnim dwuwersie Sonetu IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. ,, Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie’’ musi bojować o zbawienie , prosi więc Boga ,, Ty mnie przy sobie postaw ‘’ w owej walce. Zatem Bóg będący ,, prawdziwym pokojem ‘’ pozwala człowiekowi wygrać wojnę z ,, szatanem, światem i ciałem ‘’. Wojnę, w której stawką jest zbawienie.

2. ) Środki składniowe często nawiązują do starożytnych wzorców, do takich należy elipsa – pominięcie jakiegoś składnia zdania lub wyrażenia.

      Pierwsze zdanie Sonetu IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem ma formę elipsy poeta dwa razy eliminuje czasownik ,, jest ‘’. Elipsa powoduje kondensację wypowiedzi. Można ją też interpretować jako znak  ukrytych emocji. Bohater liryczny kreuje się na reprezentanta ludzi wierzących ,, nasz’’ ,, nasze ‘’ . W pierwszej strofie mówi o dwu koncepcjach życia. Stwierdzenie ,, pokój – szczęśliwość ‘’ nawiązuje do jeszcze renesansowej idei stoickiego spokoju, kojarzonego z nieuchronnością.

.