Wyjaśnij dlaczego, pozytywizm jest nazywany ,, epoką niepoetycką ”.

Wyjaśnij dlaczego, pozytywizm jest nazywany ,, epoką niepoetycką ''.