Wyjaśnij dlaczego, pozytywizm jest nazywany ,, epoką niepoetycką ”.

    Wyjaśnij dlaczego, pozytywizm jest nazywany ,, epoką niepoetycką ''.