Na podstawie tekstu Traktat o nietolerancji odpowiedz na pytanie, jaką rolę odgrywają Bóg i religia w życiu jednostek i społeczeństw.

Na podstawie tekstu Traktat o nietolerancji  odpowiedz na pytanie, jaką rolę odgrywają Bóg i religia w życiu jednostek i społeczeństw.

Bóg i religia odgrywają w życiu jednostek i społeczeństw ważną rolę.  Wolter był jednak zwolennikiem racjonalizmu i  deizmu, walczył z instucjonalnym Kościołem. Według filozofii Woltera podstawą moralności jest prawo naturalne ,, Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło ''.

Filozof udowadnia w Traktacie o nietolerancji, że prawo ludzkie nie może opierać się na innym prawie niż prawo natury. To prawo odnosi się też do religii, której nie można wybierać i narzucać drugiemu człowiekowi. ,, Wierz w to, w co ja wierzę, a w co ty wierzyć nie możesz inaczej zginiesz ''. Wolter zawiera w tych słowach myśl, że nietoleranacja religijna jest barbarzyńska i niedorzeczna.

Religia ma ogromny wpływ na człowieka, a narzucanie jej  prowadzi do zła i cierpienia. Wolter uważa, że skoro religia pochodzi od Boga, jesr boska, człowiek nie może jej narzucać drugiemu człowiekowi, ponieważ do Boga należy obdarzanie łaską religi, nie do człowieka. Nietolerancja religijna tworzy obłudników i buntowników.

Wolter nawołuje do tolerancji religijnej, mając świadomość jak ważną rolę odgrywa religia w życi człowieka. Religia wiąże się z fanatyzmem, z którym Wolter walczy, podaje przykład fanatyzmu w sektcie duńskiej, która zabijała dzieci po chrzcie, aby uzyskały zbawienie wieczne, jako nieskalane żadnym  grzechem. Filozof poucza,że nie można czynić zła, aby uzyskać dobro.

Wolter uważa, że fanatym religijny prowadzi do niesprawiedliwości i cierpień i nie sprzyja społeczeństwu.