Jakie były zasługi Prometeusza dla ludzkości? Wymień co najmniej dwie z nich i wyjaśnij…

Jakie były zasługi Prometeusza dla ludzkości? Wymień co najmniej dwie z nich i wyjaśnij, w jaki sposób wpłynęły na rozwój ludzkości.

           Prometeusz stworzył człowieka, ulepił go z gliny pomieszanej z łzami, tknął w niego duszę, którą zaczerpnął z boskiego ognia, którego iskry wziął z rydwanu Heliosa. Człowiek był słaby, dlatego Prometeusz postanowił pomóc ludzkości, przemycając ogień w kawałku drewna. Przeciwstawił się bogom, ponieważ Zeus, uważał, że ogień to przywilej przeznaczony tylko dla bogów. Ludzkość zawdzięcza Prometeuszowi wiele umiejętności, nauczył on człowieka gotować jedzenie, budować domy, uprawiać rolę.