Przedstaw główne cechy literatury Młodej Polski

    Przedstaw główne cechy literatury Młodej Polski.

    Nowe nurty charakterystyczne dla sztuki przełomu wieków szybko przeniknęły do literatury.

    Obok realizmu oraz naturalizmu- kierunków, które rozwinęły sie już w pozytywizmie, w literaturze pojawiały się także impresjonizm, symbolizm, ekspresjonizm. Znaczącą rolę zaczynają odgrywać hasła nawołujące do uwolnienia sztuki od pełnienia roli służebnej wobec innych sztuk – hasło ,, sztuka dla sztuki ''.