Dramat romantyczny a dramat szekspirowski. Wskaż różnice i podobieństwa na przykładzie dwóch sztuk.

Dramat romantyczny a dramat szekspirowski. Wskaż różnice i podobieństwa na przykładzie dwóch sztuk.

Przykładem dramatu romantycznego są Dziady cz. III Adama Mickiewicza , a dramatu szekspirowskiego Makbet Williama Szekspira.

Oba dramaty odrzucają zasadę trzech jedności: miejsca, czasu i akcji, czyli odchodzą od zasad dramatu antycznego.

–  w Dziadach cz. III wydarzenia rozgrywają się cały rok, w Warszawie, Wilnie i pod Lwowem,

– W Makbecie wydarzenia rogrywają się w  czterech zamkach szkockich – zamek królewski Forres, zamek Makbeta Inverness, zamek Makdufa Fajf, zamek Dunzynan,  a także na wrzosowiskach pod Forres, w  jaskini wiedźm,  w lesie  Birnam,  na dworze angielskiego króla Edwarda

W dramatach miesza się konwencje :

– W Dziadach cz. III miesza się patos ( scena I) i groteski ( Widzenie Senatora), komizmu ( humor więźniów w scenie I) i tragizmu ( historia Rollisona )

 – W Makbecie nierespektowane są zasady dekorum – po scenie zbrodni następuje humorystyczny monolog odźwiernego

W dramatach łączy się fantastykę i realizm w świecie przedstawionym ;

– W Dziadach cz. III np. scena VII Salon warszawski oraz Duch i chór archaniołów w scenie III.

– W Makbecie w  Akcie I, scenie III Makbet i Banko wracając z pola bitwa spotykają trzy wiedźmy na wrzosowiskach

Dramaty łączy też tematyka. W obu dramatach pokazywane są skomplikowane relacje społeczne, mechanizmy władzy oraz złożoności natury ludzkiej. Jednak różną się kreacją głównego bohatera :

 – W Dziadach cz. III wprowadzony został bohater romantyczny ( Gustaw- Konrad ) , ukazana został jego przemiana z romantycznego kochanka w patriotę, bojownika o wolność ojczyzny

– W Makbecie ukazana jest psychologiczna motywacja postępowania bohatera owładniętego żądzą władzy

Dramaty różnią się kompozycją :

– W  Dziadach cz. III kompozycja jest luźna, otwarta ( sceny nie wiążą się ze sobą ściśle i nie są powiązano przyczynowo – skutkowo.)

– W Makbecie kompozycja jest zamknięta, poszczególne sceny są powiązane ściśle.