Dramat romantyczny a dramat szekspirowski. Wskaż różnice i podobieństwa na przykładzie dwóch sztuk.

  Dramat romantyczny a dramat szekspirowski. Wskaż różnice i podobieństwa na przykładzie dwóch sztuk.

  Przykładem dramatu romantycznego są Dziady cz. III Adama Mickiewicza , a dramatu szekspirowskiego Makbet Williama Szekspira.

  Oba dramaty odrzucają zasadę trzech jedności: miejsca, czasu i akcji, czyli odchodzą od zasad dramatu antycznego.

  –  w Dziadach cz. III wydarzenia rozgrywają się cały rok, w Warszawie, Wilnie i pod Lwowem,

  – W Makbecie wydarzenia rogrywają się w  czterech zamkach szkockich – zamek królewski Forres, zamek Makbeta Inverness, zamek Makdufa Fajf, zamek Dunzynan,  a także na wrzosowiskach pod Forres, w  jaskini wiedźm,  w lesie  Birnam,  na dworze angielskiego króla Edwarda

  W dramatach miesza się konwencje :

  – W Dziadach cz. III miesza się patos ( scena I) i groteski ( Widzenie Senatora), komizmu ( humor więźniów w scenie I) i tragizmu ( historia Rollisona )

   – W Makbecie nierespektowane są zasady dekorum – po scenie zbrodni następuje humorystyczny monolog odźwiernego

  W dramatach łączy się fantastykę i realizm w świecie przedstawionym ;

  – W Dziadach cz. III np. scena VII Salon warszawski oraz Duch i chór archaniołów w scenie III.

  – W Makbecie w  Akcie I, scenie III Makbet i Banko wracając z pola bitwa spotykają trzy wiedźmy na wrzosowiskach

  Dramaty łączy też tematyka. W obu dramatach pokazywane są skomplikowane relacje społeczne, mechanizmy władzy oraz złożoności natury ludzkiej. Jednak różną się kreacją głównego bohatera :

   – W Dziadach cz. III wprowadzony został bohater romantyczny ( Gustaw- Konrad ) , ukazana został jego przemiana z romantycznego kochanka w patriotę, bojownika o wolność ojczyzny

  – W Makbecie ukazana jest psychologiczna motywacja postępowania bohatera owładniętego żądzą władzy

  Dramaty różnią się kompozycją :

  – W  Dziadach cz. III kompozycja jest luźna, otwarta ( sceny nie wiążą się ze sobą ściśle i nie są powiązano przyczynowo – skutkowo.)

  – W Makbecie kompozycja jest zamknięta, poszczególne sceny są powiązane ściśle.