Joseph Grand charakterystyka

Joseph Grand

 • Ma 50 lat, jest szczupłym i wysokim mężczy­zną o żółtym, długim i zagiętym wąsie. Brak mu górnych zębów, dzięki czemu

uśmiech, który unosił przede wszystkim gór­ną wargę, pogrążał jego usta w cieniu. Jeśli dodać do tego portretu krok seminarzysty, sztukę przemykania się pod ścianami i prze­ślizgiwania przez drzwi, zapach piwnicy i dymu oraz skromną minę, trzeba przyznać, że nie można go było wyobrazić sobie gdzie indziej niż przy biurku.

 • Według doktora Rieux ma tajemniczą twarz
 • Jest urzędnikiem merostwa, zatrudnił się tam 20 lat temu, zaraz po uzyskania tytułu magistra, gdyż brak środków nie pozwolił mu na kontynuowanie nauki. Młodemu pracownikowi obie­cywano szybki awans, leczjego pozycja jeszcze się nie zmieniła. Nie martwił się tym tak bardzo, gdyż dzięki pracy nie musiał obawiać się braku pieniędzy i miał przy tym dużo czasu na reali­zowanie swoich zainteresowań. Mimo iż od 20 lat nie podwyższono mu pensji, nie śmiał pro­sić o podwyżkę i swoje potrzeby przystosował do posiadanych funduszy. Żył więc skromnie, niemal ascetycznie.
 • Do przerwania studiów przyczyniła się także dziewczyna, w której się zakochał – sąsiadka Jeanne. Ożenił się z nią, lecz ich szczęście nie trwało długo. Grand nie zarabiał wystarczająco, więc Jeanne musiała pójść do pracy. Godziło to w honor mężczyzny, który zamknął się w sobie i oddalił się od ukochanej. Nie widział, że ko­bieta cierpi z tego powodu, aż w końcu od niego odeszła. Teraz cały czas o niej myśli i chce na­pisać list z wyjaśnieniami. Żałuje, że nie potra­fił zatrzymać żony przy sobie.
 • Nie wstydzi się okazywać uczuć. Często mówi o tym, jak bardzo kocha siostrę i jej synów oraz o tym, że wspomnienie zmarłych rodziców wy­wołuje w nim smutek.
 • Przejmuje się losem innych, to on ratuje Cottarda prced śmiercią (zdejmuje go ze sznura, na któ­rym ten próbował się powiesić), wzywa doktora Rieux, a potem obiecuje czuwać nad Cottardem.
 • Grand cierpi na niespotykaną dolegliwość – twierdzi, że ciągle braku je mu odpowied­nich słów na wyrażenie swoich uczuć i myśli
 • Jest doskonałym obserwatorem świata. Od razu zauważa, ze Cottard ma coś na sumieniu, dlatego dziwnie się zachowuje.
 • Pisze książkę, nad którą pracuje każdego wie­czora. Nie może przebrnąć przez jej pierwsze zdanie i przerabia je na różne sposoby.
 • W czasie epidemii w Boże Narodzenie przeży­wa załamanie nerwowe. Myśli o żonie i pragnie ją zobaczyć. Czuje się bardzo samotny.
 • Narrator stwierdza, że jeśli w jego opowieści ma być jakiś bohater, to z pewnością jest nim właśnie Grand, mimo iż ma tylko dobre serce i pozornie śmieszny ideał (por. s. 91). Godzi się na pracę w biurze ochotniczej służby, gdzie pro­wadzi rejestr i statystyki. Robi to bardzo staran­nie i sumiennie. Zaraża się dżumą, lecz dzięki serum doktora Castela zwalcza chorobę.