Przedstaw najważniejsze przemiany społeczne i polityczne, jakie zaszły po I wojnie światowej.

Przedstaw najważniejsze przemiany społeczne i polityczne, jakie zaszły po I wojnie światowej.

Po I wojnie światowej równowaga sił europejskich została całkowicie zburzona. Potęgi europejskie straciły swoje znaczenie, powstało pierwsze państwo socjalistcyzne – ZSRR.