Leśmianizmy. Skąd się biorą słowa. Jak rozumiesz pierwsze zdanie tekstu ,, Rozrastający się świat wymaga rozrastającego się słownika.”

Leśmianizmy. Skąd się biorą słowa.

1. Jak rozumiesz pierwsze zdanie tekstu ,, Rozrastający się świat wymaga rozrastającego się słownika.'' Określ funckję tego wypowiedzenia w tekście.

2. Czym różnią się neologizmy od dialektyzmów i archaizmów ? Uzupełnij tabelę.

Neologizmy słowa wynalezione przez poetę

Archaizmy i dialektyzmy Archaizmy to wyrazy odnalezione w polszczyźnie dawnych wieków, dialektyzmy słowa odnalezione w słownikach gwarowych.

neologizmy :rozklęty, bezżałoba, wskaż, błyskot, wysnieżyć, próżnica, pomrocze

dialektyzmy : całuszak, brzóstwo, wiosnowaty

archaizmy :śniarzz, klęczeń, ospana

3. W wyrazie wyśnieżyć wskaż temat słowotwórczy i formant. Objaśnij znaczenie wyrazu.

wyraz analizowany       wyśnieżyć

temat słowotwórczy    śnieżyć

formant                    wy  

znaczenie                  zasypać śniegiem          

wyraz zbudowany podobnie   ponazywać

4.  Z tekstu 1. przepisz zdanie będące nawiązaniem do dzieła stworzenia opisanego w Biblii.

zdanie :

Rozrastający się świat ( i zaświat ) wymaga rozrastającego się słownika. Nowe byty ocalałe z katastrof, odmienione w ,, zmylonych ścieżkach istnienia '' trzeba po nowemu ponazywać.

Bbiliny świat zmienia się i rozrasta, dlatego wymaga nowych słów, aby opisać nową rzeczywistość.