Urgh XIII

Urgh XIII był potomkiem Urgha, który w Dzień Zakopywania Broni pojawił się ze swoją armią i zaatakował Wielkie Królestwo. Król Urgh został trzynastym władcą Najeźdźców.

Jego rządy były naznaczone okrucieństwem, cierpieniem poddanych: zmuszał ludzi do niewolniczej pracy i donosiciełstwa. Mieszkańcy Wielkiego Królestwa donosili na swoich znajomych, aby zdobyć jedzenie niezbędne do przeżycia. Podbity naród pod jego rządami cierpiał bied i  nędzę.

Urgh XIII nie mógł  wejść na teren Lasu czy Wysokich Gór, bał się pojawiająych się tem strzyg, upiorów i czarownic.

Król Urgh XIII nie mieszkał w Pałacu Królów, tylko na Zamku.

Był przekonany o wyższości siły nad mądrością. Sam nie był przewidujący, błyskotliwy  i zaradny. Nie potrafił odczytać informacji zawartych  w Pieśni Jedynej. Często korzystał z rad swojego najlepszego doradcy Woodou. Na dworze Urgha nie brakuje morderców i intrygantów.

Ożenił się z piękną niewolnicą- przedstawicielką  Wielkiego Królestwa, jego syn Ajok został owocem mezaliansu ojca. Rodzina Urgha nie mogła mu wybaczyć haniebnego małżenstwa. Urgh nie potrafił zrozumieć zamiłowania do poezji Ajoka, wstydził się, że jego syn nie potrafił władać mieczem i nie został bezwzględnym rycerzem Najeźdźcą.