Posłowie do ,, Makbeta ”. Zrób notatkę z lektury tekstu w formie tabeli, w której przedstawisz okoliczności dotyczące zbrodni obojga bohaterów.

1. Zrób notatkę z lektury tekstu w formie tabeli, w której przedstawisz okoliczności dotyczące zbrodni obojga bohaterów. Wpisz dp rubryk odpowiednie nagłówki.

Okoliczności zbrodni

 

Makbet

Lady Makbet

 

Wydarzenie

 

Spotkanie na wrzosowisku z wiedźmami.

 

Rozmowa z mężem i przekonanie go do zabicia Dunkana.

 

Charakterystyka  bohaterów

 

Pycha
Makbeta przeobraża się w zepsucie. Makbet usprawiedliwia swoją zbrodnię poświęceniem dla żony.

 

Oddana żona pragnie przekonać męża do postępowania jej zdaniem dla niego najkorzystniejszego.

 

2. Nadaj przeczytanemu fragmentówi inny tytuł.

Postscriptum do  ,, Makbeta ''.

Komentarz do ,, Makbeta''.

3. Zapisz w 3-4 zdaniach propozycję ostatniego akapitu, w którym będą sformułowane wnioski z rozważań.

Makbet niej jest bezbronną ofiarą, ale świadomym czynów zbrodniarzem. Gdyby jego umysł był wolny od zła, nie przepowiednie czarownic oraz sugestie żony nie mogłyby go  przkonać do zbrodni. Nieoczekiwanie pycha Makbeta przerodziła się w zepsucie, a plany o zamordowaniu Dunkana pojawiły się wcześniej niż spotkanie z czarownicami na wrzosowisku. Przepowiednie wiedź nie usprawiedliwiają zbrodni Makbeta. Namowy Lady Makbet sprawiają, że może on pokazać swoją odrazę do planów zabicia króla a jednocześnie daja mu szansę na wytłumaczenie swoich czynów : morderstwo stanie się ifiarą jaką musi ponieść dla żony. Lady Makbet jest całkowicie oddana mężowi.