Na podstawie rzeźby Praksytelesa odtwórz starogrecki kanon piękna.


Na podstawie rzeźby Praksytelesa odtwórz starogrecki kanon piękna. Na ile części modułów została podzielona ludzka sylwetka ? Jaką część całego ciała stanowi długość głowy ?

Pojęcie kanonu zawsze  miało związek z zagadnieniami proporcji, będąc wyrazem poglądów estetycznych panujących w danym okresie rozwoju kultury. Przykładem jest kanon architektoniczny, który był wyrazem poglądu, iż doskonałość formy w sztuce architektonicznej jest uzależniona od matematycznego stosunku części danej kompozycji do jej całości.

Kanony greckie  są związane  pojęciem idealnych proporcji oraz modułem . Do najbardziej znanego kanonu greckiego  należy kanon Polikleta, którzy uważał, że wysokość człowieka składa się z  8 modułów, w tym jeden moduł stanowi wysokość głowy jako 1/8 całego ciała.

Innym najbardziej znanym kanonem jest kanon Leonarda da Vinci, który opiera się  na  studium ludzkiego ciała, wpisującego  sylwetkę człowieka w kwadrat i koło, którego środek stanowi pępek.

Jaką cechę Hermesa stara się wyeksponować rzeźbiarz ?

Rzeźba Praksytelesa to scena rodzajowa. Młodzieniec ustawił się wydawałoby się przypadkowej pozie, ale jest ona pełna wdzięku. Podkreślone zostały wspaniale proporcje postaci, która emanuje wdziękiem delikatnością i lekkością.