Dlaczego dzisiaj twórcy teatralni nadal wystawiają dramaty powstałe dwa i pół tysiąca lat temu ?

Dlaczego dzisiaj twórcy teatralni nadal wystawiają dramaty powstałe dwa i pół tysiąca lat temu ?

Sofokles jeden z najwybitniejszych tragików greckich, w swoich utworach porusza temat władców Teb i ich potomków.  Jego utwory są często wystawiane na deskach teatralnych i należą do klasyki dramatu. Sofokles w swoich utworach dzieli się z odbiorcami bardzo ważną prawdą, jest to połączenie losów człowieka z wyrokami boskimi. Człowiek musi w swoim życiu dokonywać trudnych wyborów moralnych, między dobrem a złem, między tym własnymi przekonaniami a zachowaniami konformistycznymi. Te ciągłe wybory, moim zdaniem, sprawiają, że utwory Sofoklesa są aktualne we współczesnym świecie. Dzisiaj człowiek codziennie mierzy się z trudnymi pytaniami  i wyborami, a także mierzy się ze swoimi słabościami. Dramaty Sofoklesa pokazują, że człowiek jest słaby, pełen wad, ale stara się przezwyciężyć swoje słabości. Poza tym, według Sofoklesa bogowie ingerują w los człowieka, często decydują o jego tragicznej przyszłości. Edyp jako postać tragiczna musi podporządkować się fatum, które ciąży nad jego losem. Dokonuje słusznych wyborów, zostaje mądrym i sprawiedliwym władcą, stara się być dobrym mężem i ojcem. Jednak musi ponieść konsekwencje tragicznego przeznaczenia, jakie narzucili mu bogowie. We współczesnym świecie dokonując wyborów też często czujemy się bezsilni w obliczu wydarzeń, na które nie mamy wpływu. Jednak Sofokles w swoich dziełach przekazuje nam wartości uniwersalne, takie jak prawo człowieka  do dokonywania własnych wyborów moralnych. Każdy powinien podobnie jak Edyp walczyć o swoje życie, chociaż jego losy są przesądzone. Obecność jakiejś wyższej siły, która wpływa na życie człowieka podkreśla odwieczna mądrość, że musi on toczyć codzienną walkę z własnymi słabościami i przeznaczeniem.