Wskaż w tekście Rozmowa ..elementy satyry społecznej.

  Wskaż w tekście Rozmowa ..elementy satyry społecznej. Wymień przedstawicieli poszczególnych grup społecznych, o których Śmierć mówi. Zwróć uwagę na sposób ich przedstawienia.

  Elementy obyczajowo-satyryczne w utworze:
  • anonimowy autor zarysował obraz współczesnych sobie ty ludzkich, przedstawicieli różnych stanów i zawodów, wskaż ich wady, drwiąc, szydząc z nich i grożąc im karą,
  • krytykuje:
  – plebanów prowadzących niewłaściwy tryb życia, spędzających czas przy kuflach piwa i dobrym jedzeniu,
  – mnichów uciekających z klasztorów,

  Kanonicy i proboszcze
  Będą w mojej szkole jeszcze,
  I plebani z. miąższą szyją,
  Iiżto bardzo piwo piją (…)
  Jinako morzę złe mnichy,
  Którzy mają zakon lichy,
  Co z klasztor a uciekają,
  A swej wolej pożywają.
  Gdy mnich pocznie dziwy stroić,
  Nikt go nie może ukoić.

  – oszukujących karczmarzy, co źle piwa dają,
  – lekko prowadzące się niewiasty (dziewczęta, wdowy, mężatki; co sobie czynią rozpusty,
  – niesprawiedliwych sędziów (łapówkarzy), którzy często na skazaniu błądzą,
  – lekarzy oszustów,
  • przedstawione w utworze obrazki obyczajowo-satyryczne (z których najostrzejsze są na złych księży i przekupnych sędziów) poszerzają naszą skromną wiedzę o życiu codziennym w epoce średniowiecza.