Wskaż w tekście Rozmowa ..elementy satyry społecznej.

Wskaż w tekście Rozmowa ..elementy satyry społecznej. Wymień przedstawicieli poszczególnych grup społecznych, o których Śmierć mówi. Zwróć uwagę na sposób ich przedstawienia.

Elementy obyczajowo-satyryczne w utworze:
• anonimowy autor zarysował obraz współczesnych sobie ty ludzkich, przedstawicieli różnych stanów i zawodów, wskaż ich wady, drwiąc, szydząc z nich i grożąc im karą,
• krytykuje:
– plebanów prowadzących niewłaściwy tryb życia, spędzających czas przy kuflach piwa i dobrym jedzeniu,
– mnichów uciekających z klasztorów,

Kanonicy i proboszcze
Będą w mojej szkole jeszcze,
I plebani z. miąższą szyją,
Iiżto bardzo piwo piją (…)
Jinako morzę złe mnichy,
Którzy mają zakon lichy,
Co z klasztor a uciekają,
A swej wolej pożywają.
Gdy mnich pocznie dziwy stroić,
Nikt go nie może ukoić.

– oszukujących karczmarzy, co źle piwa dają,
– lekko prowadzące się niewiasty (dziewczęta, wdowy, mężatki; co sobie czynią rozpusty,
– niesprawiedliwych sędziów (łapówkarzy), którzy często na skazaniu błądzą,
– lekarzy oszustów,
• przedstawione w utworze obrazki obyczajowo-satyryczne (z których najostrzejsze są na złych księży i przekupnych sędziów) poszerzają naszą skromną wiedzę o życiu codziennym w epoce średniowiecza.