Wymień kilka ważnych dokonań cywilizacji i kultury starożytnego Rzymu.

Wymień kilka ważnych dokonań cywilizacji i kultury starożytnego Rzymu.

Jednym z najważniejszych dokonań cywilizacji starożytnego Rzymu było doskonale zorganizowane państwo, którego podstawy funkcjonowania stały się inspiracją dla współczesnych. Rzym od I w. p.n.e. stał się cesarstwem , które prowadziło politykę podbojów, dzięki czemu dokonania starożytnych Rzymian bardzo rozpowszechniły się. Swój sukces Rzymianie zawdzięczali spisaniu wszystkich praw i obowiązków obywateli, co stanowiło podstawę rzymskiego prawa, którego instytucje pozostają do dziś fundamentem całego europejskiego systemu prawnego.

Rzymski system dróg to jeden z wielu doskonałych rozwiązań, które wpłynęły na rozwój imperium rzymskiego.

Za czasów panowania Oktawiana Augusta rozwinęła się architektura , sztuka i literatura. Powstało wiele budowli, które miały za zadanie służyć celom politycznym, należało do nich między innymi Koloseum , w którym mogło zmieścić się 45 tysięcy widzów. Przedstawiciele bogatych arystokratycznych rodów budowali wille, które ozdabiali freskami i mozaikami.