Scharakteryzuj koncepcję człowieka zawartą w Pieśni XIX. Czy wszyscy ludzie, zdaniem Kochanowskiego zasługują na to zaszczytne miano ?

Scharakteryzuj koncepcję człowieka zawartą w Pieśni XIX. Czy wszyscy ludzie, zdaniem Kochanowskiego zasługują na to zaszczytne miano ?

         Pieśń XIX jest renesansowym manifestem godności ludzkiej. Kochanowski podkreśla, że człowiek został przez Stwórcę obdarzony wieloma darami, wymienia je w strofie drugiej ; ,, Nie chciał Bóg nas położyć równo z bestyjkami, Dał nam rozum, dał mowę, a nikomu z nami.’’ Bóg obdarzył człowieka rozumem, mową, tym ludzie różnią się od zwierząt. Obowiązkiem człowieka jest wykorzystywać te dary w słusznej sprawie, broniąc religii, czyniąc dobro, ,, szczepiąc miedzy ludźmi dobre obyczaje ‘’. jednoczyć ludzi, kończąc ich spory ,, niechaj czyni porządek, rozterkom ( sporom ) zabiega ”.

Na czym polega, według czarnoleskiego poety, godność ludzka ? Wyjaśnij sformułowanie ,, przeto chciejmy wziąć przed się myśli godne siebie ”.

     Człowiek powinien dążyć do doskonałości, aby potwierdzić swoje człowieczeństwo. Na miano człowieka zasługują ci, którzy rozwijają swoje talenty, dążą do sławy, nie zapomnienia. Każdy człowiek ma prawo wyboru swojej drogi, każdy musi umrzeć, ale można zostawić po sobie dobre wspomnienie. ,, A starać się, ponieważ musi zniszczyć ciało, Aby imię przynajmniej po nas tu zostało.’’ Poeta pragnie, aby człowiek wyznaczył sobie ważne i wartościowe cele w życiu – ,, myśli godne siebie ‘’. Cele, które by odegrały znaczącą rolę w życiu, ale były też docenione po śmierci jako dobre uczynki, mogą do nich należeć dbanie o zgodę na świecie, ,,dobre obyczaje ‘’ , życie w zgodzie z religią i jej przykazaniami, dbanie o przestrzeganie ,, praw ojczystych ‘’ czyli życie dla dobra chwały ojczyzny. Człowiek rozwijając wykorzystując dary, jakie otrzymał od Boga ( rozum, mowę) powinien dążyć do doskonałości, to zdaniem poety jest godnością ludzką.

O czym, zdaniem poety, powinien pamiętać każdy, kto dąży do sukcesu i sławy ?

     Poeta pragnie podkreślić, że należy sobie wyznaczyć w życiu szlachetne cele, które będą pozbawione egoizmu, a będą służyły czynienia dobra dla innego człowieka. Człowiek powinien też dbać o dobro ojczyzny i praw człowieka ,, komu dowcipu równo z wymową dostaje (..) praw ojczystych i pięknej swobody przestrzega ”.

Wymień wartości, które poeta ceni szczególnie.

      Poeta cenie takie wartości jak : zgoda, porządek, przestrzeganie praw ojczystych, wolności szlacheckiej ( ,, pięknej swobody ‘’ ) , mądrość, rozsądek, umiar, umiejętność pomagania innym, obrona religii chrześcijańskiej, męstwo, odwagę.

Dlaczego warto dobrze wykorzystywać swoje talenty ?

     Wykorzystując swoje talenty, dążąc do doskonałości człowiek zasłuży na sławę, dobre po nim wspomnienie i wdzięczność następnych pokoleń oraz nagrodę po śmierci.