Omów kontekst historyczny, w jakim tworzyli polscy artyści dwudziestolecia międzywojennego.

Omów kontekst historyczny, w jakim tworzyli poscy artyści dwudziestolecia międzywojennego.

Początek epoki wyznaczają najważniejsze wydarzenia historyczne ; koniec  I wojny światowej : 1918 i początek II wojny światowej 1939 rok.

W Polsce okres dwudziestoecia miedzywojennego dzieli się na dwie fazy : pierwsza 1918 – 1932 to tak zwany okres jasny, faza druga 1932 – 1939 rok to tak zwany okres ciemny.

Po I wojnie światowej sił państw europejskich została zachwiana. Dotychczasowe potęgi europejskie straciły znaczenie, zostało utworzone pierwsze państwo socjalistyczne – ZSRR. Największą potęgą kapitalistyczną stały się Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

W życiu społecznym znaczną rolę zaczęły odgrywać kobiety, szczególnie ich działalność rozwinęła się w plityce i kulturze.