Scharakteryzuj stylizację językową , którą Reymont zastosował w powieści.

Szharakteryzuj stylizację językową, którą Reymont zastosował w powieści.Wyjaśnij, jaką funkcję  pełni ona w utworze literackim.