Plan wydarzeń Uranowe uszy

PLAN WYDARZEŃ  :

1. Rozjaśnianie gwiazd przez inżyniera Kosmogonika.

2.Nieudane próby rozpalania gwiazd.

3. Ucieczka ucznika Kosmogonika.

4.Powstanie planety Aktynurii.

5.Okrutne rządy Architora.

6. Wykonanie uranowych pancerzy dla Palatynidów.

7.Wynalezienie telegrafa bez drutu.

8.Przygotowanie powstania przeciwko władcy przez Pyrona.

9.Uwięzienie Pyrona w palladowej baszcie.

10. Powrót Kosmogonika –  twórcy trzech planet.

11. Spotkanie Kosmogonika z Pyronem.

12. Wykonanie nauszników z blachy kadmowej.

13. Zawiązanie spisku przeciwko Architorowi.

14. Wyswobodzenie Pyrona z więzienia.

15 Eksplozja w pałacu władcy.

16. Nowe rządzy Pyrona.