W jaki sposób Mikołaj Sęp- Szarzyński przedstawia upływ czasu?

W jaki sposób Mikołaj Sęp- Szarzyński przedstawia upływ czasu? Zwróć uwagę na zawarte w pierwszej strofie symbole czasu oraz towarzyszące im określenia.

Mikołaj Sęp- Szarzyński

Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego.

Ehej, jak gwałtem obrotne obłoki
I Tytan Prętki lotne czasy pędzą,
A chciwa może odciąć rozkosz nędzą
Śmierć- tuż za nami spore czyni kroki.

A ja, co dalej, lepiej cień głęboki
Błędów mych widzę, które często jędzą
Strwożone serce ustawiczną żędzą,
I z placzem ganię młodości mej skoki.

O moc, o rozkosz, o skarbie pilności,
Choćny nie darmo były, przedsię szkodzą,
Bo nasze chciwość od swej szczęśliwości

Własnej ( co Bogiem zowiemy) odwodzą
Niestałe dobra. O, stokroć szczęśliwy,
Który tych cieniów w czas zna ksztal prawdziwy!

W pierwszej strofie poeta nazywa sfery niebieskie ,, obrotnymi obłokami’’, które wirując na niebie wokół Słońca, czyli zdaniem Szarzyńskiego ,, Tytana prętkiego ‘’, symbolizują upływający czas. Porównanie przemijania do obrotów planet wokół Słońca ma podkreślić tez szybkość upływającego czasu. Poza tym każdy obrót sfer niebieskich przybliża człowieka do nieuniknionej śmierci. Niebo ma przypominać człowiekowi nie tylko o przemijaniu, ale też o kruchości ludzkiego życia kończącego się śmiercią.